DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202592

Монотеатр перед мікрофоном у контексті майстерності актора

Лариса Миколаївна Недін

Анотація


У статті розглядається монотеатр як актуальний напрям не лише драматичного театру, а й театру звукової драматургії, який розширює творчу палітру актора, допомагає глибинніше проявити й увиразнити свою творчу індивідуальність, зокрема, і в контексті виконавської майстерності актора. Відстежується історичний шлях зародження моноп’єси у жанрі оригінальної радіодрами та адаптації літературних творів.


Ключові слова


монотеатр; монодрама; моновистава; слово; монолог; радіодрама; радіоп’єса; потік свідомості; радіосповідь

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Lyashenko B. (1990). Radio without secrets: «Story by unknown». Moskva : Iskusstvo. 224 194 [in Russian].

Gladisheva A. (2013). Stage language. Monologues. Com positions. Monoplays: Navch. posibnik-hrestomatiya. Bila Tserkva: Bilotserkivska knizhkova f-ka. 367 [in Ukrainian].

Baranevich Yu. (1978). Genres of broadcast. Kyiv; Odessa: Vischa shkola. 194 [in Russian].

VIhareva Z. (2005). Prosecution of verse and logic analysis of text. Kyiv [in Ukrainian].

Shishlina M. (1990). Invitation on an opening day. Temnaya bashnya: Radiopesyi Velikobritanii i Irlandii. Moskva: Iskusstvo. 224 [in Russian].

Homenko I. (2002). Original radiodrama: Navch. posIbnik. Kyiv: Kyiv. natsion. un-t. Institut zhurnalistiki. 320 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ляшенко Б. Радио без тайн: «Рассказ неизвестного диктора». Москва : Искусство, 1990. 224 с. С. 21.

Гладишева А. Сценічна мова. Монологи. Композиції. Моноп’єси : Навч. посібник-хрестоматія. Біла Церква: Білоцерківська книжкова ф-ка, 2013. 367 с. С. 13.

Бараневич Ю. Жанры радиовещания. Киев; Одесса: Вища школа, 1978. 194 с. С.175.

Віхарева З. Робота над віршем та логічний аналіз тексту. Київ, 2005. С. 4.

Шишлина М. Приглашение на вернисаж // Темная башня: Радиопьесы Великобритании и Ирландии. Москва : Искусство, 1990. 224 с. С.7.

Хоменко І. Оригінальна радіодрама: Навч. посібник. Київ: Київ. націон. ун-т. Інститут журналістики, 2002. 320 с.