DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202689

Проблема поєднання пластики ляльки і слова в процесі навчання

Тетяна Іванівна Сільченко

Анотація


У статті піднімається проблема поєднання пластики ляльки і слова в процесі навчання. Через аналіз керування ляльками різних систем та їх «озвучення» авторка доводить нагальність введення методичного тренінгу, який базуватиметься на поєднанні двох дисциплін — майстерності актора театру ляльок зі сценічною мовою. Пропонується систематизувати вправи від простої до складної, що допоможе студентові органічно поєднати пластику ляльки і слово в момент сценічної дії


Ключові слова


театр ляльок; тренінг; пластика ляльки; слово

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


In a professional puppet school. Issue IV. (2009) / Burova S. M. Birth of a word in a puppet theater; comp. N. P. Naumov. SPbGATI Publishing House. 278 [in Russian].

Demmeny, E. S. (1986). Calling – puppet. Leningrad, 199 [in Russian].

Korogodsky, Z. Ya. (1984). Training sketch. Actor skill. Theory and Practice. Moscow: GITIS, 133 [in Russian].

Speranskiy, E.V. (1965). Actor of Pappet Theater. Moscow: 275 [in Russian].

Fesenko, S. (2009) Fundamentals of training and technique actor puppet theater. Section II. A system of exercises and guidelines for mastering the mechanics of the cane doll. Plastic and the word. Lviv: LNY. 70 [in Ukraine].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


В профессиональной школе кукольника. Вып. IV. / Бурова С. М. Рождение слова в театре кукол / сост. Н. П. Наумов. Санкт-Петербург: изд-во СПбГАТИ, 2009. 278 с.

Деммени Е. С. Призвание – кукольник. Ленинград, 1986. 199 с.

Корогодский З. Я. Тренировочный этюд. Мастерство актера. Теория и практика. Москва: ГИТИС, 1984. 133 с.

Сперанский Е. В. Актер театра кукол. Москва: ВТО, 1965. 275 с.

Фесенко С. Основи тренінгу і техніки актора театру ляльок. Розділ ІІ. Система вправ та методичні рекомендації для оволодіння механікою тростинної ляльки. Пластика та слово. Львів: вид. Центр ЛНУ, 2009. 70 с.