DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202692

«Агент “Правдин” володіє значною, цікавою в оперативному сенсі, інформацією серед літературних кіл і працівників кінематографії»

Роман Володимирович Росляк

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати особливості контролю з боку радянських спецслужб за діяльністю кінорежисера Олександра Довженка. До наукового обігу вводяться архівні документи з означеної проблеми.


Ключові слова


Олександр Довженко; агент; радянські спецслужби

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


HDA SB Ukrainy, f. 60, spr. 36118.

Tam samo, f. 65, spr. S-836, t.1, ch. II.

Tam samo, t. 2, ch. II.

Popyk V. Under the soffits of secret services there was Ole ksandr Dovzhenko during all life. Dokumenty z papkyformuliara na O.P. Dovzhenka. Z arkhiviv VUChK-HPUNKVD-KHB. 1995. № 1/2. S. 235-280.

Cherevatenko, L. Dovzhenko is exempt. KINO-KOLO. 2005. Vesna (25). S. 108-135.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ГДА СБ України, ф. 60, спр. 36118.

Там само, ф. 65, спр. С‑836, т. 1, ч. ІІ.

Там само, т. 2, ч. ІІ.

Попик В. Під софітами секретних служб знаходився упродовж всього життя Олександр Довженко. Документи з папки-формуляра на О. П. Довженка. З архівів ВУЧКГПУ-НКВД-КГБ. 1995. № 1/2. С. 235–280.

Череватенко Л. Довженко визволений. КІNO-КОЛО. 2005. Весна (25). С. 108–135.