Авторська режисура в екранному та сценічному мистецтві

Автор(и)

  • Галина Петрівна Погребняк Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.20.2017.221210

Ключові слова:

авторська режисура, суб’єктивація творчості, авторське кіно, театр, телебачення

Анотація

У статті визначається сутність авторства в кінематографі, виявляється колективний та універсальний характер авторської режисури в екранному й сценічному мистецтві, досліджуються особливості творчості універсальних кіноавторів, котрим вдалося, спираючись на літературні та музичні твори, реалізувати творчий потенціал у театрі, кіно, на телебаченні.

Біографія автора

Галина Петрівна Погребняк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри сценічного та аудіовізуального мистецтва

Посилання

Автор // Скопенко О. // Мала філологічна енциклопедія / О. Скопенко. — Київ. : Довіра, 2007. — 478 с.

Агафонова Н. А. Общая теория кино и основы анализа фильма / Н. А. Агафонова. — Минск : Тесей, 2008. — 392 с.

Анохина Ю. Два Бориса (О постановке оперы М. Мусоргского Андреем Тарковским и Александром Сокуровым) / Ю. Анохина. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tarkovsky.su/texty.

Бабій О. Анджей Вайда: «Я не маю жодних претензій до нашої нової дійсності». — [Електронний ресурс] / О. Бабій. — Режим доступу: http://art.co.ua/andzhej-vajda-ya-ne-mayu-zhodnyh-pretenzij-donashoyi-novoyi-dijsnosti/.

БаранівськийВ. Ф. Суб’єкт і об’єкт / В. Ф. Баранівський // Філософія: Словник-довідник. — К. : НАКККіМ. — 2011. — С. 381.

Брюховецька Л. І. Кіномистецтво : навч. посіб./ Л. І. Брюховецька. — К. : Логос, 2011. — 391 с.

Вайда Анджей: «Телебачення бреше, а кіно говорить правду…». — [Електронний ресурс] / Анджей Вайда. — Режим доступу: http://ru.telekritika.ua/lyudi/print/8308.

Васенина Е. Театр притворяется телевидением и подражает кино. — [ Електронний ресурс] / Е. Васенина. — Режим доступа: http://2004.novayagazeta.ru/nomer/2004/17n/n17n-s36.shtml.

Висконти Лукино. Статьи. Свидетельства. Высказывания / Лукино Висконти / Сост., ред. и авт. ком. Л. К. Козлова. — М. : Искусство, 1986. — 302 с.

Висконти о Висконти ; [пер. с итал. ; предисл. В. Божовича]. — М. : Радуга, 1990. — 445 с.

Гегель Г.-В.-Ф. Философия права / Г.-В.-Ф. Гегель. — М. : Мысль,1990. — С. 270 — 323.

Доброскок О. Кіно і його засоби / О. Доброскок / Світова кіно класика : зб.ст. — К. : Видавничий дім «КМ Akademia», 2000. — С. 6–10.

Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності / І. Б. Зубавіна. — К. : Інтерхнологія, 2006. — 272 с.

Зубавіна І. Б. Художнє моделювання екранного хронотопу як засіб кінематографічної репрезентації світу / І. Б. Зубавіна // Мистецтвознавство України. — К. : СПД Кравчук В. К., 2010. — Вип.11. — С. 133 — 140.

Зубрицька М. А тепер куди? — Одіссея сучасних літературних теорій / М. Зубрицька // Вісник Львівського університету. — 2004. — Вип. 33. — Ч. 1. — С. 121 — 128.

Ингмар Бергман — биография. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.k1no.ru/bergman.htm. . — Заголовок з екрана.

Комаров С. В. История зарубежного кино : в 3 т. / С. В. Комаров. — М. : Искусство, 1965. — Т. 1. — 416 с.

Копейцева Л. П. Проблема автора та авторської позиції в сучасному літературознавстві / Л. П. Копейцева // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. — 2009. — № 2(1). — С. 168 — 173.

Лукино Висконти. История жизни. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: : http://www. tonnel.ru/. — Заголовок з екрана.

Лысенко С. Ю. Взаимодействие музыкального и сценического рядов в опере-спектакле (на примере «Бориса Годунова» М. Мусоргского — А. Тарковского) / С. Ю. Лысенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — Вып. 1 (39). — 2014. — Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/.

Плахов А. Гибель богов / А. Плахов. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.afisha.ru/movie/169095/review/154736/#comments.

Скуратівський В. Л. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах ХХ століття. Генеза, структура, функція / В. Л. Скуратівський. — К. : Видавництво «Іван Федоров», 1997. — 240 с.

Філатова О. Від «смерті» до «реанімації»: метаморфози авторства в сучасному літературознавстві / Оксана Філатова // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. р. Гром’як ; відп. ред. Ю. Завадський ; редкол. : О. Куца, М. Лабащук, Н. Поплавська [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. — Вип. 29. — С. 169–174.

Філатова О. С. Термінологічна верифікація авторства: «системно-суб’єктний метод» Б. Кормана / О. С. Філатова // Наукові праці. Літературознавство. — 2012. — Вип. 193. — Т. 181. — С. 119 — 122.

ХолодинськаС. М. Кінематограф і телебачення — «поліфонічні» види мистецтва (естетико-художні особливості) / С. М. Холодинська // Вісник Маріупольського державного університету. — 2012. — Вип. 4. — С. 96 — 102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-30

Номер

Розділ

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА