Поточний номер

№ 32 (2023)

Матеріали 32 числа «Наукового вісника» КНУТКіТ відображають ставлення їх авторів до подій 2022-2023 рр. в Україні та світі, розуміння ситуації й проблем та місця в цих умовах мистецьких закладів і мистецтва загалом. Багатьох хвилюють актуальні проблеми організаційно-творчої діяльності, тенденції й зміни в діяльності театрів України, шляхи їх фінансування, розвитку та впливу на глядачів у воєнний час. У царині кіномистецтва авторів цікавлять форми інтеграції сценічних та екранних мистецтв в сучасному соціокультурному середовищі, процеси національної ідентифікації в українському кіно початку ХХІ ст., діяльність цирків як форпосту національного спротиву тощо. Тема війни не оминула і розділ «Бібліографія», де подано рецензії на нові видання, що розповідають про акторів – волонтерів, благодійників, воїнів – та про українське національне кіно з європейським світоглядом.

Опубліковано: 2023-05-30

Весь випуск

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО

Переглянути всі випуски

Засновник – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію КВ № 11161-41Р, видане Міністерством юстиції України 14.04.2006)

Затверджено як фахове видання в галузі мистецтвознавства наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (до переліку наукових фахових видань включено у 2008 р.)

Збірник наукових праць "Науковий вісник "КНУТКТ ім.І.К. Карпенка-Карого зареєстровано в міжнародних наукометричних системах: Google Scholar; Scientific Indexing Services; Scientific Journals Impact Factor

Наукове видання «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого було включено до Переліку наукових фахових видань України у 2006 р. (галузь знань – мистецтвознавство) та перереєстровано 18.11.2009 р.

У «Науковому віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого публікуються результати дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів, а також наукові розвідки провідних учених в галузі кінознавства, театрознавства, культурології. Географія авторських статей охоплює практично всі наукові центри України, зокрема Одеси, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та ін.

Періодичність видання «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого -2 рази на рік.