РЕЖИСЕРСЬКІ МОДЕЛІ АВТОРСЬКОГО КІНО В СУЧАСНОМУ ФЕСТИВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ Частина 1. Ігрові фільми українських режисерів-авторів у контексті міжкультурної дипломатії

Автор(и)

  • Галина Петрівна Погребняк Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8846-4939

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.29.2021.248730

Ключові слова:

авторський кінематограф, режисер-автор, авторська режисерська модель, кінофестиваль, кроскультурні відносини

Анотація

Розглянуто кінофоруми, які мають значний соціально-економічний потенціал і є по- тужною складовою культурно-мистецького життя. Визначено місце українських авторських фільмів у міжнародному фестивальному русі. Простежено процес входження вітчизняного авторського кіно у міжнародний фестивальний простір задля розповсюдження інформації про системні зміни в законодавстві щодо підтримки кінематографа; показу спрямованості українського кіномистецтва; демонстрації рівня професійної підготовки кінематографістів; представлення фільмової продукції дистриб’юторам; налагодження кроскультурних зв’язків; зміцнення кінематографічного іміджу України.

Біографія автора

Галина Петрівна Погребняк, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри режисури та акторської майстерності

Посилання

Bohutskyi, Yu., Korablova, N., Chmil, H. (2013). Nova kulturna realnist yak sotsiodynamichnyi protses liudynotvorennia cherez roli [New cultural reality as a sociodynamic process of human creation through roles]. Kyiv: Instytut kulturolohii NAM Ukrainy. 272 s. [in Ukrainian]

Bondarchuk, L. Aktrysa Liudmyla Yefymenko: «Za svoho zhyttia Yurii Illienko viryv, shcho zminy na krashche v Ukraini – ne zabariatsia!» Retrieved from: //https://zn.ua/ukr/SOCIUM/aktrisa_lyudmila_efimenko_za_svogo_zhittya_yuriy_illеnko_viriv,_scho_zmini_na_krasche_v_ukrayini__ne.html.

Briukhovetska, L. (2006). Kinosvit Yuriia Illienka [Yuri Ilyenko’s film world]. Kyiv: Zadruha. 288 s. [in Ukrainian]

Buchkovska, O. Yu. (2016). Mizhkulturna kompetentnist v konteksti internatsionalizatsii vyshchoi osvity [Intercultural competence in the context of internationalization of higher education]. Mystetstvoznavchi zapysky: zb. nauk. prats. Vyp. 30. Kyiv: Milenium. S. 147-155. [in Ukrainian]

Vannek, L. Andrii Khalpakhchi pro uchast Ukrainy v Kannakh–2010: shansy na peremohu zavzhdy ye. [Andriy Khalpakhchi on Ukraine’s participation in Cannes-2010: there is always a chance to win]. Retrieved from: https://www. radiosvoboda. org/a/2039677.html [in Ukrainian]

Hranovska, Ya. (2019). Kinofestyval yak sotsiokulturnyi fenomen [Film festival as a socio-cultural phenomenon]. Kultura i mystetstvo: suchasnyi naukovyi vymir: III mizhn. nauk. konf. molodykh vchenykh, aspirantiv ta mahistriv, 5–6 hrudnia 2019 r. Kyiv: NAKKKiM. S. 119-120. [in Ukrainian]

Dovzhenko, O. P. (1994). Hospody, poshly meni syly [Lord, send me strength]: Shchodennyk, kinopovisti, opovidannia, folklorni zapysy, lysty, dokumenty / upor., vstup. stat. ta prym. R. Korohodskoho. Kharkiv: Folio. 655 s. [in Ukrainian]

Kazachkova, L. (2014). Kinomystetstvo yak efektyvnyi zasib vykhovannia uchniv [Film art as an effective means of educating students]. Tavriiskyi visnyk osvity. № 2 (46). S. 228-230. [in Ukrainian]

Karlova, V. V. (2011). Kulturna polityka [Cultural policy]. Filosofiia: slovnyk-dovidnyk / za red.: I. F. Nadolnoho, I. I. Pylypenka, V. H. Chernetsia. Kyiv: NAKKKiM. S. 203-204. [in Ukrainian]

Kopiievska, O. R. (2014). Transformatsiini protsesy v kulturi suchasnoi Ukrainy [Transformational processes in the culture of modern Ukraine]: monohrafiia. Kyiv: NAKKKiM. 296 s. [in Ukrainian]

Matyzen, V. (2013). Kino i zhizn. 12 dyuzhin intervyu samogo skepticheskogo kinokritika [Cinema and life. 12 dozen interviews of the most skeptical film critic]: v 2 t. Vynnytsa: Hlobus-Press. T. 2. 831 s. [in Russian]

«Molytva za hetmana Mazepu» [«Prayer for Hetman Mazepa»]. Kino-Teatr. 2003. № 2. Retrieved from: https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=84 [in Ukrainian]

Novikova, L. (2009). Kinematohrafichnyi imidzh Ukrainy y ukraintsiv: zakhidna skladova [Cinematic image of Ukraine and Ukrainians: the western component]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I. K. Karpenka-Karoho: zb. nauk. prats. Kyiv. Vyp. 4–5. S. 202-215. [in Ukrainian]

Ovcharuk, O. (2019). Kulturna dyplomatiia: teoretychnyi ta prykladnyi aspekt [Cultural diplomacy: theoretical and applied aspect]. Kulturni ta mystetski studii ХХI stolittia: naukovo-praktychne partnerstvo: materialy mizhn. sympoziumu, m. Kyiv, 6 chervnia 2019 r. Kyiv: NAKKKiM. S. 67-68. [in Ukrainian]

Plakhov, A. «Kinofestivali ne vymrut. Oni izmenyatsya» [ Film festivals will not die out. They will change]. Retrieved from: https://newizv.ru/interview/20-06-2018/ andrey-plahov-kinofestivali-ne-vymrut- oni-izmenyatsya [in Russian]

Rodnianskyi, O. (1997). Try vektory [Three vectors]. KINOKOLO. № 1. S. 21-22. [in Ukrainian]

Tyrkin, S. Prezident Kannskogo kinofestivalya Zhil Zhakob: «Tarantino mne otkazal, a bratev Koenov ya vse zhe ulomal» [Cannes Film Festival President Gilles Jacob: «Tarantino refused me, but I still broke the Cohen brothers».]. Retrieved from: https:// www. crimea. kp. ru/daily/24071.4/309006/ [in Russian]

Sachs, L. (1991). Soviet lets loose an inspired prison tale in «Swan Lake». Chicago Sun-Times. 1991. June, 7. P. 19. [in English]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Номер

Розділ

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА