Проблема художньої творчості у дослідницькому просторі сучасної культурології

Автор(и)

  • Олена Оніщенко Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7118-3276

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.31.2022.267533

Ключові слова:

Художня творчість, культурологія, трансформаційні процеси, систематизація, поліконцептуальність, розшарованість, осциляція, транссентиментальність, мистецько-видовищні форми, метамодернізм

Анотація

Реконструюючи процес трансформації проблеми «художня творчість» у теоретичний простір культурологічного знання, визначено низку питань, що вимагають особливої уваги: 1. У розгляді «художньої творчості» як «відкритої проблеми» окреслено її творчий спектр в умовах утвердження культурології як науки, яка синтезує різні сфери гуманітарного знання. 2. З урахуванням принципу «поліконцептуалізації», систематизовані авторські позиції подальшого вивчення як творчості в цілому, так і такого її виду як художня творчість. 3. В аналізі художньої творчості в контексті культурологічного підходу, наголошується необхідність розширення понятійно-категоріального забезпечення відповідних досліджень, розгляд творчого процесу з урахуванням популяризації нових художніх форм та утвердження мистецтва метамодернізму.

Біографія автора

Олена Оніщенко, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри суспільних наук

Посилання

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk: dovidkove vydannia [Philosophical encyclopaedic dictionary] (2002). Nauk. red. L.V. Ozadovska, N.P. Polishchuk. Kyiv: «Abrys». 744 s. [in Ukrainian]

Kontseptsiya [Conception]. [Elektronnyiy resurs]. Retrieved from: https: //lexicography online > (…) K > kontseptsiya [in russian]

Levchuk, L.T. (2010). Postmodernistska estetyka [Postmodernism aesthetics] / L.T. Levchuk. Estetyka: pidruchnyk. kolekt. avtoriv ; za zah. redak. L.T. Levchuk. 3-tie vyd., perer. ta dopovn. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. S. 428-435. [in Ukrainian]

Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopaedia] (2006). Avt.-uporiad. O. M. Stepanov. Kyiv: Akademvydav. 424 s. (Entsyklopediia erudyta). [in Ukrainian]

Opanasiuk, O.P. (2010). Tvorchist ta intentsionalnist: strukturni parametry [Work and intentionality : structural parameters]. Aktualni filosofski ta kulturolohichni problemy suchasnosti: almanakh. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNLU. Vyp. 25. S. 71-79. [in Ukrainian]

Ostsillyatsiya [Ostsillation]. [Elektronnyiy resurs]. Retrieved from: https://dic.academic.ru>dic.nsf>rus_eng_mathematics. [in russian]

Rudnytska, O.P. (1998). Kulturolohichna pidhotovka studentiv mystetskykh navchalnykh zakladiv [Cultu rological preparation of students artistic educational establishments]. Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury: zbirn. nauk. prats [v 2-x chast.]. Kyiv: NAKKKiM. Vyp. 2. Chast. 2. S. 134-144. [in Ukrainian]

Sistematizatsiya. [Elektronnyiy resurs]. Retrieved from: https://kartaslov.ru>znachenie-slova>sistematizatsiya. [in russian]

Suchasna kulturolohiia: postmodernizm u lohitsi rozvytku ukrainskoi humanistyky: kolekt. monohrafiia; za zah. red. Yu.S. Sabadash [Modern culturology: postmodernism in logic of development of Ukrainian humanistic]. Kyiv: Vyd-vo Lira-K, 2021. 432 s. [in Ukrainian]

Stanislavska, K. (2012). Mystetsko-vydovyshchni formy suchasnoi kultury: monohrafiia [Artisticspectacle forms of modern culture]. Kyiv: NAKKKiM. 320 s.+ il. [in Ukrainian]

Ternova, M.V. (2019). Kulturolohiia ta mystetstvoznavstvo v strukturi suchasnoi ukrainskoi humanistyky [Culture studies and art studies in structure of modern Ukrainian humanities]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I.K. Karpenko-Karoho: zbirn. nauk. prats. Kyiv: KNUTKiT imeni I.K. Karpenka-Karoho. Vyp. 25. S.128-133. [in Ukrainian]

Turner, L. Metamodernist / Manifesto [Еlektronnyi resurs] / L. Turner. Metamodernism: website. Retrieved from: http://www.metamodernism.org.31.07.2020.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ