«Постіронія» як структурний елемент комічного: метамодерністська модель

Автор(и)

  • Олена Оніщенко Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, Україна http://orcid.org/0000-0002-7118-3276

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.32.2023.281336

Ключові слова:

«постіронія», іронія, комічне, «критична» та «безцільова» іронія, «наскрізна постіронічність», «чотири обличчя постіронії», метамодерністський сегмент сучасного мистецтва

Анотація

Матеріал статті відображає процес зміни статусу «іронія» у логіці руху «постмодернізм – пост+постмодернізм – метамодернізм». Показано, що від 2000 р. традиційна інтерпретація іронії як структурного елементу комічного почала помітно змінюватися. Відтак у просторі метамодернізму іронія набула ознак категорії. Водночас відбулася трансформація «іронія – постіронія» та культурологія почала оперувати формально-логічною структурою «постіронічне мистецтво». Означені процеси стимулювали аргументацію як низки нових понять – історіопластичність, «наскрізна постіронічність», гетерогенність, «естетика незручності», реляційність, – так і нівелювання наявних прийомів творчості.

Біографія автора

Олена Оніщенко, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

заслужений діяч науки і техніки України, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри суспільних наук

Посилання

McGaffery, Larry (2012). «An Expanded Interview with David Foster Wallace» / In Conversations with David Foster Wallace, edited by Stephen J. Burn. Jackson: University Press of Mississippi. P. 21-52.

Konstantinu, Li (2020). Chetyire lika postironii [Four faces of postironia]. Metamodernizm. Istorichnost. Affekt i Glubina posle postmodernizma / R. van der Akker. Perev. s angl. V.M. Lipki; vstup. st. A.V. Pavlova. M.: RIPOLklassik. S. 221-256. (Figuryi Filosofii). [in russian]

FIlosofskiy entsiklopedichniy slovnik [Philosophical encyclopaedic dictionary]: dovIdkove vidannya ; pId nauk. red. L.V. Ozadovskoyi, N.P. PolIschuk. Kyiv: «Abris», 2002. 743 s. [in Ukrainian]

Onishchenko, O.I. (2017). «Smikh Tsyklopa» yak model komichnoho B. Verbera: potentsial teoretyko-praktychnoho parytetu» [«Laughter of Cyclop» as model of comical Б. Вербера: potential of theoretico-practical parity»]. Naukovyi visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu teatru, kino i telebachennia imeni I.K. Karpenka-Karoho. Kyiv: KNUTKiT imeni I.K. Karpenka-Karoho. Vyp. 20. S. 142-149. [in Ukrainian] [in Ukrainian]

Panchenko, V.I. (2010). Osnovni estetychni katehorii [Basic aesthetic categories] / Estetyka: pidruchnyk. Kolekt. avt.; za zahaln. red. L.T. Levchuk. 3-ye vyd. dopovn. ta pererob. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. S. 76-120. [in Ukrainian]

Zolger, Karl-Vilgelm-Ferdinand. [ER]. Retrieved from: https://dic.academic.ru/dic.sf/bse Zolger Morrison, Toni. [ER]. Retrieved from: https//www.wonderline.com > 224071 – toni - morrison

Reliatsyonyzm [Reliatsionation]. [ER]. Retrieved from: https://dic.academic.ru > dic. nsf > rus_eng_mathematics

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-30

Номер

Розділ

КУЛЬТУРОЛОГІЯ