DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183747

ІСТОРИЧНА ДРАМА «ОБОРОНА БУШІ» МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА СЦЕНІ ПЕРШОГО ДЕРжАВНОГО УКРАїНСЬКОГО ТЕАТРУ

Леся Овчієва

Анотація


У статті зроблено спробу вперше в українському театрознавстві розглянути поставу драми «Оборона Буші» М. Старицького, забороненої до сценічного втілення російською цензурою включно до революційних подій 1917 року. Лише з початком революційно-національної боротьби в Україні було утворено перший державний український театр (Український Національний театр), у якому фактично вперше повноцінно було виставлено історичну драму М. Старицького.


Ключові слова


Михайло Старицький; історична драма; стилістика вистави; режисерське трактування; акторське втілення; І. Мар’яненко; Л. Ліницька.

Посилання


Антонович Д. Триста років українського театру. 1619– 1919. Прага, 1925. 273 с.

Василько В. Спогади про Л. Ліницьку. У кн. : Л. П. Лі- ницька. Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. 179 с.

Вороний М. Театр і драма. Київ : Мистецтво, 1989. 406 с.

Д. А. [Дмитро Антонович]. Національний театр. Робіт- нича газета. 1917. 19 вересня.

Д. А. [Дмитро Антонович]. Національний театр. Робіт- нича газета. 1917. 24 жовтня.

Д. А. [Дмитро Антонович]. Національний театр. Робіт- нича газета. 1918. 11 травня.

Єрмакова Н. Акторська майстерність Любові Гаккебуш. Київ : Наукова думка, 1979. 123 с.

Коваленко П. Шлях на сцену. Київ: Мистецтво, 1964. 290 с.

Музей театрального, музичного та кіномистецтва Украї- ни. «Справоздання». Вересень 1917. Інв. No 8899/57055.

Тернюк П. Іван Мар’яненко. Київ : Мистецтво, 1968. 292 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ