№ 24 (2019)

DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019

Зміст

Articles

«ГЕЛЕНА, АБО ГАЙДАМАКИ НА УКРАїНІ» Я. Н. КАМІНСЬКОГО ЗА Т. КЕРНЕРОМ НА ПОЛЬСЬКІЙ СЦЕНІ (ПЕРША ПОЛ. ХІХ ст.): ГЕОГРАФІЯ Й ХРОНОЛОГІЯ ПОШИРЕННЯ
Майя Гарбузюк 7-15
ІСТОРИЧНА ДРАМА «ОБОРОНА БУШІ» МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО НА СЦЕНІ ПЕРШОГО ДЕРжАВНОГО УКРАїНСЬКОГО ТЕАТРУ
Леся Овчієва 16-22
ЦИРКОВІ ВИСТАВИ У ЛЬВОВІ 1850-х рр. (Від Емануеля Беранка до Вільгельма Карре)
Олег Поспєлов 23-31
МОДИФІКАЦІї СЦЕНІЧНОї МАСКИ АКТОРІВ-БЕРЕЗІЛЬЦІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМОТВОРЧИХ ШУКАНЬ ПЕРШОї ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
Олена Бойко, Марина Сорока 32-38
НЕЗДІЙСНЕНА ВИСТАВА «КОРОЛЬ ЛІР» У ХАРКІВСЬКОМУ ТЕАТРІ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В 1936 р.
Олександр Аркадін-Школьник, Ольга Дорофєєва 39-45
АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТОСЦЕНІЧНОГО ПРОСТОРУ В УКРАїНІ: ІСТОРИЧНОМИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
Катерина Юдова-Романова 46-51
РЕЖИСУРА АЛЛИ БАБЕНКО
Тетяна Батицька 52-62
МОНОВИСТАВИ НА СЦЕНІ АКАДЕМІЧНОї МАЙСТЕРНІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»
Ірина Мельник 63-68
СПЕЦИФІКА РОБОТИ АКТОРА ЗІ СЛОВОМ У РАДІОПРОСТОРІ
Лариса Недін 69-74
СЦЕНІЧНИЙ РУХ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТОРА
Юрій Старостін 75-78
ВІД СЛОВА НАПИСАНОГО ДО СЛОВА ЖИВОГО
Любов Підлісна 79-85
РИТМ У ТЕОРІї УКРАїНСЬКОГО КІНО 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Лариса Наумова 86-94
ФІЛЬМ НУАР У ФРАНЦУЗЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ. ВІЗУАЛЬНИЙ СТИЛЬ І НАРАТИВИ
Оксана Мусієнко 95-104
«ОБЛОГА ЗАПОРОЖЖЯ» І «ТАРАС ТРЯСИЛО»: РОБОТИ ПЕРШИХ ПОКОЛІНЬ УКРАЇНСЬКИХ ОПЕРАТОРІВ
Ілля Єгоров 105-111
У ХОЛОДНІЙ ВИРВІ ЧАСУ (Пам’яті Олександра Вампілова і шістдесятників)
Марина Братерська-Дронь 112-117
СИНТЕЗ ЗВУКУ І КІНЕМАТОГРАФ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ
Валерій Папченко 118-123
ВІЗУАЛЬНА ГЕРМЕНЕВТИКА КІНОПОГЛЯДУ
Ольга Равлюк-Голіцина 124-128
ТВОРЧІ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ НОВАЦІЇ РЕЖИСЕРА ФЕЛІКСА СОБОЛЄВА
Валентин Марченко, Юрій Помазков 129-137
ЕКСПРЕСІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНОГО НАПРЯМУ (На матеріалі теоретичних розвідок Г. Ельзенберга і М. Валліса)
Олена Оніщенко 138-144
ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ
Маріанна Голубенко 145-152
КАФЕДРІ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ — 75 (Сторінки історії, сьогодення)
Тетяна Михайлова, Галина Фількевич 153-162
АМЕРИКАНСЬКІ ГАСТРОЛІ МХТ 1923–1924 рр. (Формування репертуарного театру та американської акторської школи)
Олена Абрамович, Надія Вовченко 163-167
СПЕЦИФІКА ТЕАТРАЛЬНОї ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В. Б. КІСІНА У КИїВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ім. І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО
Олександр Безручко 168-173
ЛЕОНІД МОГИЛЕВСЬКИЙ І ЙОГО ФІЛЬМИ
Роман Росляк 174-191
«МІСТУ СТАЛІНО НЕ ПОТРІБНИЙ УКРАїНСЬКИЙ ТЕАТР» (Справа про «український націоналізм» актора В. М. Добровольського).
Людмила Новікова 192-211
Микола Мерзлікін: пошук досконалості
Лариса Наумова 212-215