DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183901

МОДИФІКАЦІї СЦЕНІЧНОї МАСКИ АКТОРІВ-БЕРЕЗІЛЬЦІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМОТВОРЧИХ ШУКАНЬ ПЕРШОї ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Олена Бойко, Марина Сорока

Анотація


У статті розглянуто різноманітні модифікації сценічної маски, котрі були яскраво репрезентовані у практиці акторів-березільців. Робота з маскою у створенні багатьох сценічних образів відбивала не лише мистецькі погляди й режисерські принципи Леся Курбаса, а й вказувала на тенденційність формотворчих шукань театру першої третини ХХ століття.

Ключові слова


сценічна маска; вертепна маска; соціальна маска; зооморфна маска; естетика commedia dell’arte; акторська творчість

Посилання


Алперс Б. В. Театральные очерки : в 2 т. Т. 2. Москва, 1977. 519 с.

Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. Київ : Мистецтво, 1987. 197 с.

Владимирова З. В. игорь ильинский. Москва : искусство, 1967. 317 с.

Єрмакова Н. «Березіль» у Харкові. Просценіум. 2005. № 3. С. 11–16.

Иванов В. В. ГОСЕТ: политика и искусство, 1918–1928. Москва : ГиТиС, 2007. 464 с.

Корнієнко Н. М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього. Київ : Либідь, 2007. 324 с.

Курбас Л. Березіль: із творчої спадщини / упоряд. М. Лабінського ; передмова Ю. Бобошка. Київ : Дніпро, 1988. 518 с.

Махновець Л. Є. Вертеп. Українська літературна енциклопедія: в 5 т. Т. 1. / редкол. : І. О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. Київ : Голов. ред. УРЕ ім. М. П. Бажана, 1988. С. 295–296.

Мейерхольд В. Э. Балаган (1912 г.) / Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: в 2 ч. Ч. 1 : (1891–1917) / сост., ред. и ком. А. В. Февральского. Москва : искусство, 1968. С. 207–229.

Молодий театр: Генеза, Завдання, Шляхи / уп. М. Лабінський. Київ : Мистецтво, 1991. 316 с.

Софронова Л. А. Старовинний український театр. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2004. 331 с.

Танюк Л. С. Мар’ян Крушельницький: Школа образного перетворення, заповідана Курбасом. Київ : Либідь, 2007. 358 с.

Тягно Б. Перетворення: Лист до Василя Василька. Український театр. 1997. № 2. С. 25.

Хайченко Г. А. игорь ильинский. Москва : искусство, 1962. 214 с.

Хайченко Е. Г. К проблеме перевоплощения в театре ХХ века: между маской и лицом. Западное искусство. ХХ век : Образы времени и язык искусства. Москва : Эдиториал УРСС, 2003. С. 126–147.

Хмурий В., Дивнич Ю., Блакитний Є. В масках епохи: Йосип Гірняк. Мюнхен : Україна, 1948. 107 с.

Шевченко Й. «Мина Мазайло». Робітнича газета «Пролетар». Харків. 1929. 21 квіт.


Пристатейна бібліографія ГОСТ