DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183902

НЕЗДІЙСНЕНА ВИСТАВА «КОРОЛЬ ЛІР» У ХАРКІВСЬКОМУ ТЕАТРІ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА В 1936 р.

Олександр Аркадін-Школьник, Ольга Дорофєєва

Анотація


У статті проаналізовано хід роботи Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка в 1936 р. над втіленням п’єси «Король Лір» режисером Олексієм Поповим. Завдяки збереженим стенограмам обговорень колективом майбутньої вистави та спогадам учасників вдається розкрити концепцію постановника, особливості трактування ним центральних образів. У статті наголошено значення роботи театру над трагедією В. Шекспіра та зроблено припущення щодо імовірних причин нездійснення цього задуму.

Ключові слова


«Король Лір»; Харківський театр ім. Т. Г. Шевченка; Олексій Попов; «Березіль»; В. Шекспір; режисерська концепція

Посилання


Веселовська Г. І. Дванадцять вистав Леся Курбаса : [навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв]. М-во культури і мистецтв України, Держ. центр театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. Київ : ДТЦМ ім. Л. Курбаса, 2004. 238 с.

Єрмакова Н. П. Березільська культура: Історія, досвід. Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України. Київ : Фенікс, 2012. 512 с.

Заболотна В. В. Шекспір «Король Лір». Український театр ХХ століття: антологія вистав. Київ : Фенікс, 2012. С. 610–630.

Макарик І. Перетворення Шекспіра : Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років ; пер. с англ. Київ : Ніка-Центр, 2010. 347 с.

Мелешкіна І. Лесь Курбас і єврейський театр. Життя і творчість Леся Курбаса. Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. С. 343–356.

Ольховський, Т. К. Згадуючи минуле [Електронний ресурс ] : (спогади). Електрон. текстові дані. Харків : ХДНБ, 2014. Назва з екрана. URL: http://www.docme. ru/doc/1061369/ol._hovs._kij-t.-k.-zgaduyuchi-minule---spogadi

Попов, А. Д. Творческое наследие : работа над спектаклем, избранные письма. Москва : Всероссийское театральное общество, 1986. 430 с.

Скалій Р. Лесь Курбас. Дорога на Соловки. Життя і творчість Леся Курбаса. Львів ; Київ ; Харків : Літопис, 2012. С. 181–196.

Український драматичний театр: Нариси історії в двох томах. АН УССР; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії. Київ : вид-во АН УРСР, 1959. Т. 2: Радянський період. 648 с.

Черкашин Р. О., Фоміна Ю. Г. Ми – березільці: театральні спогади-роздуми. Харків : Акта, 2008. 226 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ