DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183905

МОНОВИСТАВИ НА СЦЕНІ АКАДЕМІЧНОї МАЙСТЕРНІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА «СУЗІР’Я»

Ірина Мельник

Анотація


У статті розглянуто моновистави — як актуальний напрям сучасного театрального процесу України. Увагу зосереджено на моновиставах, як засобах розкриття творчої індивідуальності актора. Матеріалом дослідження є постановки Академічної Майстерні Театрального Мистецтва «Сузір’я».

Ключові слова


моновистава; моноп’єса; О. Кужельний; АМТМ «Сузір`я»; український театр; індивідуальність актора

Посилання


Medeia – jaras Kijevbol. Hirek. Vasarnap. 1991. 6 okt.

Бойко Б. Вертинський на сцені «Сузір’я». Культура і життя. Київ, 1994. 12 березня.

Бортнік Ж. І. Сучасна монодрама як культурно-історичний феномен: генеза, поетика, рецепція : дис. канд. філол. наук : Чернівці, 2016. 229 с.

Васильєв С. (1988) Запрошує «Сузір’я» (Інтерв’ю з О. Кужельним). Культура і життя. Київ, 1988. 16 жовт.

Подлужная Алла. Подаренная история Спектаклем «Новеченто» (1900) А. Барикко, поставленная Алексеем Кужельным на Микросцене «Сузір’я», режиссер в который раз утверждает, что театр бессмертен. Газета «День». 127, 2015. URL : https://day.kyiv.ua/ru/article/kultura/ podarennaya-istoriya

Підлужна Алла. Сумна моносповідь. 25 і 29 червня у театрі «Сузір’я» прем’єра — «Про Ромео та Джульєтту... але звали їх Маргарита та Абульфаз». Газета День. URL : http://day.kyiv.ua/uk/article/kultura/sumna-monospovid

Бевзюк-Волошина Лілія. Голос. 2013. URL : http://www. golos.com.ua/Article.aspx?id=305796

Голос тихої безодні та інші голоси. МоноЛІТ. Антологія сучасної української монодрами: моноп’єси (2016) / упорядник Надія Мирошніченко. Київ : Видавництво «Фенікс». 320 с.

Овчаренко Едуард. Демократична Україна, 2013. URL : http://www.dua.com.ua/2013/045/arch/20.shtml

Евреинов Н. Н. Введение в монодраму. URL : http://az.lib. ru/e/ewreinow_n_n/text_0070oldorfo.shtml?fbclid=IwAR0Yu9o-ebULZLO6F2U-VUTzCxHjhxM_ TjwqLQ6gklndmNNHCQ3nZEWOcg

Жежера В. Із Дону додому. Україна, 1990. № 41.

Заболотна В. Зазирнімо у безодню. Культура і життя. Київ, 1991. 13 липня. № 28.

Заболотна В. Роль та місце Київських альтернативних театрів / Семінар «Роль та місце альтернативних театрів». Київ, 1998. С. 5.

Клековкин А. Вы женщин не любите? А я обожаю! Киевские ведомости. Київ, 1994. 27 января.

Клековкін О. Ю. THEATRICA: Лексикон [Текст]. Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. Київ : Фенікс, 2012. 800 с.

Корогодський В. Над Сузір’ям пролетів янгол. Урядовий кур’єр. Київ, 1994. 10 грудня. С. 14.

Липківська А. Пристрасті за Медеєю. Вісті з України. Київ, 1991. № 33.

Майстерня театрального мистецтва Театр – Салон – Модерн «Сузір’я»: Буклет.

Мелоян С. Конец – это ещё и начало. Республика Армения. Ереван, 1997. № 197. 29 октября.

Нестерак О. Чи можна ще сьогодні грати Расіна? Кіно-Театр. Київ, 1998. № 5. С. 26.

Фіалко В. О. Театр України другої половини ХХ століття: образна лексика. Київ : Видавничий дім «Антиквар», 2016. 430 с.

Хоменко Н. Легенди і міфи акваріумної рибки. Український театр. Київ, 1993. № 1. С. 19–20.


Пристатейна бібліографія ГОСТ