РИТМ У ТЕОРІї УКРАїНСЬКОГО КІНО 20-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • Лариса Наумова Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, Україна https://orcid.org/0000-0001-7634-0923

DOI:

https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183912

Ключові слова:

ритм, час, простір, кіно, Олександр Довженко, Іван Кавалерідзе

Анотація

Наприкінці 20-х років ХХ століття відбувалось становлення українського національного кінематографа з його самобутніми ознаками. Зважаючи на це, потрібно встановити сутність терміна «поетичного» у контексті його застосування до українського кінематографа зазначеного періоду. У статті розглянуто ритм як один з найважливіших елементів, організаційних художніх засобів фільму.

Біографія автора

Лариса Наумова, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телеба- чення імені І. К. Карпенка-Карого.

Посилання

Альбера Ф. Предмет – изображение – образ. Киноведческие записки. 1989. № 3. 216 с. С. 192–204.

Аристотель. Поетика. Античні поетики. Аристотель. Поетика. Псевдо-Логін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво / Упоряд. М. Борецький, В. Зварич. Київ : Грамота, 2007. С. 27–63.

Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. Москва : Прогресс, 1968. 328 с.

Брюховецька Л. І. Поетична хвиля українського кіно. Київ : Мистецтво, 1989. 173 с.

Бурячківський О. Філософія кіна: «поезія» та «проза», поезія та поетика. KINO-КОЛО. Часопис екранних мистецтв. 2001. Літо (10). С. 122–131.

Гинзбург М. Я. Ритм в архитектуре. Москва : изд-во «Среди коллекционеров», 1923. 120 с.

Дзюба Іван. Відкриття чи закриття «школи»?. Поетичне кіно: заборонена школа. Збірник статей і матеріалів / Автор ідеї і упоряд. Л. Брюховецька. Київ : АртЕк ; ред. журн. «Кіно-Театр». 2001. 464 с. С. 209–228.

Зінич С. Г., Капельгородська Н. М. Іван Кавалерідзе. К. : Мистецтво, 1971. 184 с.

Зубавіна І. Б. Час і простір у кінематографі.Акад. мистец. України, Ін-т пробл. суч. мист-ва. Київ : Щек, 2008. 447 с.

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва : искусство, 1974. 424 с.

Наумова Л. Формирование украинского национального кинематографа: между конструктивизмом и экспрессионизмом / Л. Наумова. ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები (Studies in art criticism) – თბილისი: გამომცემლობა «უნივერსალი», 2015. VI. 398 с. С. 206– 216.

Пролєєв С. Німецький кіноекспресіонізм 1920-х та український кінематограф. Україна – Німеччина: кінематографічні зв’язки / Упорядники Г. Й. Шлегель, С. В. Тримбач. Вінниця : Глобус- Прес, 2009. 272 с. С. 77–81.

Рутковський О. Г. Фольклор в системі жанрово-сюжетних зв’язків фільму про сучасність. Мистецтво кіно: Респ. міжвід. наук. зб. / Редкол. : Б. С. Буряк (відп. ред. та ін.). Київ : Мистецтво, 1979. 108 с. С. 33–47.

Скрипник Л. «Звенигора» О. Довженка. Нова ґенерація. 1927, № 3. С. 56–58.

Скрипник Л. Нариси з теорії мистецтва кіно. Харків : Державне видавництво України, 1928. 93 с.

Фрейлих С. Эстетика Эйзенштейна / C. Фрейліх. избранные произведения в 6 томах. Москва : искусство, 1964. Т. 3. С. 5–30.

Фресс П. Ритм. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 1096 с. 18.

Шкловский В. Поэзия и проза в кинематографии. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». Санкт-Петербург, 2001. 136 с. С. 90–92.

Эйхенбаум Б. Поэзия и проза. Труды по знаковым системам. Т. V. Тарту, 1971. 552 с. С. 477–480.

Элиаде М. Священное и мирское / М. Элиаде. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы ; Священное и мирское. Москва : Ладомир, 2000. 414 с.

Юренев Р. Эйзенштейн: Замыслы. Фильмы. Метод. Часть 1. 1898–1929. Москва : искусство, 1985. 303 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-10

Номер

Розділ

Articles