DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183914

ФІЛЬМ НУАР У ФРАНЦУЗЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ. ВІЗУАЛЬНИЙ СТИЛЬ І НАРАТИВИ

Оксана Мусієнко

Анотація


У статті розглянуті національні особливості фільму нуар у французькому кінематографі. Його екранна стилістика, коло фільмів, створених не лише знаними режисерами, а й найбільш характерних для цього напряму. Аналізуються інтертекстуальні зв’язки як з німецьким експресіоністським кінематографом, так і з американським фільмом нуар.

Ключові слова


фільм нуар; «поетичний реалізм»; полар; метажанр; «нова хвиля»; Ж.-П. Мельвілль; національний стиль

Посилання


Базен А. Что такое кино? Москва : искусство, 1972. 381с.

Беккер Жак. Высказывания. Фильмы. Москва : искусство, 1969. 206 с.

Лепроон П. Современные французские режиссеры. Москва : ин. лит., 1960. 840 с.

Borde, R., Chometon, E. Panorama of American Film Noir. 1941–1953. USA : San Francisko, 2002. 130 p.

Regent, R. Cinema de France. Paris : Bellefaye, 1948. 120 p.

Pillard, T. Une histore oubliée: la genès française du terme «film noir» dans les années 1930 et implication transnational. URL: http//transnatlanticarevues.org/5742


Пристатейна бібліографія ГОСТ