DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183932

ЕКСПРЕСІЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕКСПРЕСІОНІСТИЧНОГО НАПРЯМУ (На матеріалі теоретичних розвідок Г. Ельзенберга і М. Валліса)

Олена Оніщенко

Анотація


У статті аналізується теоретичний досвід осмислення феномена експресії провідними польськими естетиками ХХ ст. Г. Ельзенбергом та М. Валлісом, котрий здійснювався у контексті міждисциплінарного підходу, і наголошується, що, на відміну від концепцій їхніх колег — Р. Інгардена, В. Татаркевича, Б. Дземідока, які завжди були у полі української естетики, — ідеї Ельзенберга і Валліса практично невідомі.

Ключові слова


експресія; експресіонізм; психічний стан; анімізація; експресивно потворні предмети; гротескні предмети; карикатура

Посилання


Elzenberg, H. Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna / H. Elzenberg. Pisma estetyczne. Oprac. L. Hostynski. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999. S. 51– 68.

Wallis, M. O przedmiotach estetycznie brzydkich / M. Wallis. Przezycie i wartosc. Pisma z estetyki i nauki sztuce (1931– 1949). Krakow : Wyd-wо. Literackie, 1968. S. 270–284.

Бранский В. П. искусство и философия. Калининград : Янтарный сказ, 1999. С. 399–410.

Ван Гог В. Письма. Ленинград–Москва : искусство, 1966. 604 с. : илл.

Гомбрих Э. история искусства. Москва : ООО «издательство АСТ», 1998. С. 557–596.

Шарп Д. Незримый ворон (Конфликт и трансформация в жизни Ф. Кафки). Воронеж : НПО «Модекс», 1994. 127 с.

Шевчук К. С. Естетичне переживання та його цінність у польській естетиці першої половини ХХ ст. Рівне : РДГУ, 2016. 356 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ