DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183933

ТЕМПОРАЛЬНІСТЬ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ

Маріанна Голубенко

Анотація


У статті здійснено спробу охарактеризувати цифрову культуру з позиції її темпоральності. «Ритм життя» культури характеризується через швидкість та фрагментацію інформаційних потоків, які обумовлені новими медіа. Деякі аспекти цифрової культури проаналізовано через порівняння із аналоговим темпоральним режимом медіа минулого покоління.

Ключові слова


темпоральність; цифрова культура; нові медіа; диспозитив

Посилання


Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам’яті. Київ : Ніка-Центр, 2012. 440 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. URL : https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Bodr_ Simv/06.php

Грицанов А. Диспозитив. Новейший философский словарь. Постмодернизм. URL : https://www.e-reading.club/ chapter.php/1027780/62/Gricanov_Noveyshiy_filosofskiy_ slovar._Postmodernizm.html

Грицанов А. Хронос / Эон. Новейший философский словарь. Постмодернизм. URL: https://www.e-reading.club/ chapter.php/1027780/245/Gricanov_Noveyshiy_filosofskiy_ slovar._Postmodernizm.html

Gere, C. Digital Culture. London : Reaktion Books, 2008. 224 p.

Gibson, J. The Ecological Approach to Visual Perception : Classic Edition. New York, NY : Psychology Press, 2015. 346 p.

Manovich, L. The Language of New Media. Cambridge, MA : MIT Press, 2001. 400 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ