DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183938

СПЕЦИФІКА ТЕАТРАЛЬНОї ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В. Б. КІСІНА У КИїВСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ІНСТИТУТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ім. І. К. КАРПЕНКА-КАРОГО

Олександр Безручко

Анотація


У цій статті досліджено специфіку театральної педагогічної діяльності відомого українського театрального і телевізійного режисера, мистецького педагога, завідувача кафедри режисури телебачення КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого, кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна в режисерсько-акторській майстерні патріарха української театральної педагогіки, відомого режисера і театрознавця, колишнього «березільця» М. П. Верхацького у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Ключові слова


Віктор Борисович Кісін; театральна педагогічна діяльність; Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого; майстерня

Посилання


Скуратівський В. Л. Віктор Борисович Кісін. Переднє слово. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 4–12.

Скуратівський В. Л. Унікальне, незамістиме місце в українській національно-культурній структурі В. Б. Кісіна. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «В. Б. Кісін та Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв», 14 грудня 2017 р., м. Київ / Упорядник О. В. Безручко. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 72–74.

Горпенко В. Г. Телевізійна педагогічна школа: минуле і сучасне. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 61–82.

Наумова Л. М. Окремі положення теоретичних пошуків В. Б. Кісна. Поняття видовища. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 127–141.

Наумова Л. М. Про моїх учителів. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. Київ, 2011. Вип. 9. С. 254–263.

Будникова О. О., Наумова Л. М. Віктор Борисович – вчитель, колега, друг. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 52–60.

Вітер В. Віктор Кісін: на шляху до видовища. Кіно-Театр. 2011. № 2. С. 30–34.

Марченко С.М. Віктор Кісін – піонер відеотехнологій, новатор кіномови (на матеріалі відеосеріалу «Останній доказ королів»). В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 103–126.

Ширман Р. Н. Вчитель вчителів. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог: колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 192–198.

Хмельницький В. І. Віктор Кісін в моєму творчому житті . Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «В. Б. Кісін та Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв», 14 грудня 2017 р., м. Київ / Упорядник О. В. Безручко. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 90–92.

Образ В. Ф. Педагогічна діяльність Віктора Борисовича Кісіна. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 142–188.

Дейнегіна Т. О. Кадр, який тривав усе Життя. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 83–98.

Десятник Г. О. Погляд за небокрай. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 99–102.

Порожна С. Г. Віктор Кісін – Вадим Чубасов: творчий тандем. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «В. Б. Кісін та Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв», 14 грудня 2017 р., м. Київ / Упорядник О. В. Безручко. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 2. С. 36–39.

Довженко І. Б. Відлуння педагогічних настанов Віктора Кісіна: до проблеми «загальнокультурного успадкування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «В. Б. Кісін та Інститут кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв», 14 грудня 2017 р., м. Київ / Упорядник О. В. Безручко. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2017. Ч. 1. С. 65–69.

Безручко О. В. В. Б. Кісін: шлях в режисуру та педагогіку видовищних мистецтв. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колективна монографія [наук. ред. : О. В. Безручко]. Київ : Видав. центр КНУКіМ, 2016. Т. 1. C. 13–51.

Безручко О. В. Кісін Віктор Борисович. Безручко О. В. Вітчизняна кінорежисерська школа: персоналії : монографія. Київ : КиМУ, 2013. Т. 5. С. 136–168.

Безручко О. Специфіка навчання В.Б. Кісіна у Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. Київ, 2018. Вип. 22. С. 152–156.

Bezruchko O. Origins of creative and pedagogical activity of V.B. Kisin. Культурологічна думка: щорічник наукових праць. Київ: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2018. № 13. С. 126–131.

Архів Київського національного університету театру, кіно і театру (КНУТКТ) ім. І.К. Карпенка-Карого. Ф. 11. Оп. 2. Особиста справа Кісіна Віктора Борисовича.

Друзья-телевизионщики. Он любил тупиковые ситуации и неразрешимые задачи: «Так это же интересно!..»: [ред. ст.]. Киевские ведомости. 1997. 6 сентября.

Вітер В. Педагогічна майстерність М. Верхацького: режисерський аспект. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого: збірник наукових праць; Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2010. Вип. 7. С. 312–324.

Кісін В. Кілька необов’язкових штрихів до портретів Леся Курбаса. Михайло Верхацький. 100: дні і праця, листування, спогади сучасників: до 100-річчя з дня народження / [упоряд. М. Лабінський]. Київ : Проза, 2004. С. 182–190.


Пристатейна бібліографія ГОСТ