DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.24.2019.183939

ЛЕОНІД МОГИЛЕВСЬКИЙ І ЙОГО ФІЛЬМИ

Роман Росляк

Анотація


У статті зроблено спробу проаналізувати процес створення Леонідом Могилевським фільмів «Як це було», «Документи епохи». До наукового обігу вводиться комплекс архівних документів і матеріалів з означеного питання.

Ключові слова


Леонід Могилевський; кінохроніка; ВУФКУ

Посилання


Бельс О. «Як це було». Кіно. 1927. № 23/24 [листопад]. С. 7.

Госейко Л. Леонід Могилевський: від ВУФКУ до європейських кіностудій. Кіно-Театр. 2018. № 5. С. 38–40.

Могилевський Л. Зафільмована історія. Кіно. 1928. № 6 [червень]. С.2.

Цвінтаренко Л. Літопис на плівці. Кіно. 1928. № 11 [листопад]. С. 3.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 1238. Оп. 1. Спр.1 35.

URL: https://csdfmuseum.ru/films/16-%D0%BF%D0%B0 %D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B 4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B 8%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0% BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85


Пристатейна бібліографія ГОСТ