DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.187975

ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В. Г. МАГАРА (до 90-річчя з дня заснування Запорізького академічного українського музично-драматичного театру)

Марія Міщенко

Анотація


Стаття присвячена 90-річчю Запорізького академічного українського музично-драматичного театру імені В. Г. Магара (колишній — М. О. Щорса) й дослідженню організаційно-творчої діяльності самого В. Магара. Актуальним є спостереження взаємозв’язку плідної праці митця з розквітом театральної справи Запорізького регіону. З’ясовано принцип проходження театру від драмгуртка до розвитку серйозного професійного стаціонарного театру в промисловому регіоні країни.


Ключові слова


Запорізький театр ім. В. Г. Магара; організатор театральної справи; режисер В. Г. Магар

Посилання


Антоненко О. М. Хорова культура Запорізького краю ХХ — початку ХХІ століть в аспектах музичної регіоналістики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 «Теорія та історія культури. Київ : НАКККіМ, 2014. 20 с.

Безгін І. Д. Театр і глядач в сучасній соціокультурній реальності / за ред. О. М. Семашка, В. І. Ковтуненка. Київ: НВК «Наука», 2002. 335 с.

Вопросы социологического изучения театра: сб. научных трудов ; под ред. Е. Алексеевой. Ленинград : ЛГИТМиК, 1979. 180 с.

Гайдабура В. М. А що тато робить в театрі? : альбом пам’яті. Київ : Антиквар, 2011. 240 с.

Гайдабура В. М. Запорізький обласний український музично-драматичний театр імені М. О. Щорса. Київ : Мис- тецтво, 1978. 128 с.

Грушкіна С. В. Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов’я в культурному просторі регіону (остання третина ХХ — початок ХХІ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознав- ства : 26.00.01 «Теорія та історія культури». Київ : ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, 2012.

Довгань Т. Володимир Магар: гра уяви / Український театр. 2009. No 1. С. 2.

Захаревич М. В. Економічні аспекти в театральних колективах / Актуальні проблеми мистецького менеджменту: зб. наук. праць. Київ : «Освіта України», 2013. С. 89–94.

Ігнатьєва Н. Театральна повість на чотири дії з прологом, без антракту та з відкритим фіналом: буклет до 80-річчя Запорізького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені В. Г. Магара / за ред. Л. Смиченко. Запоріжжя: Кераміст, 2009. 56 с.

Інтерв’ю в студії медіа-центру Запорізької обласної ради: директор-розпорядник театру ім. В.Г.Магара І.Редь- ко. 2018 12.27. URL: http://www.magara.zp.ua/novini/ item/1485-faktor-dii-iryna-redko

Інтерв’ю заслуженого діяча мистецтв України, Росії В. В. Магара: «Я хотів би, щоб батьку не було соромно за мене». Журнал Danapris Театр. 2012. No 1. С. 4.

Спогади про майстра: «Такі, як Магар, народжуються раз на сто років!». Журнал Danapris Театр. 2008. No1. С. 3–4.

Історія України: Короткий курс / за ред. С. М. Бєлоусо- ва, К. Г. Гуслистого, О. П. Оглобліна, М. Н. Петровського, М. І. Супруненка, Ф. О. Ястребова. Київ : Вид-во АН УРСР, 1940.412 с.

Магар В. Г. З любов’ю до людини: розповідь про 30-річний творчий шлях Запорізького українського музично-драматичного театру імені М. О. Щорса. Запоріжжя: Кн.-газ. вид-во, 1961. 64 с.

Матеріали про відрядження театру ім. Щорса до Закарпатської області. Наказ No2006 від 10 листопада 1945 року. Державний архів Запорізької області. Ф. Р-5107. Оп. 1. Спр. 5. С. 5.

Матеріали Міністерства Фінансів УРСР про закінчення довготривалої гастрольної діяльності театру ім. Щорса. Наказ від 8.08.1946 року. Державний архів Запорізької області. Ф. Р-5107. Оп. 1. Спр. 15. С. 30.

Сторінки історії: Майстер сценічної правди Гнат Юра про Володимира Магара. Журнал Danapris Театр. 2013. No 1. С. 14.

Ягніч Ю., Теренюк П. Про Володимира Магара: творчий шлях. Дніпропетровськ : Кн. вид-во, 1961. 79 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ