DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188198

ВИТОКИ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Юлія Сергіївна Шаповалова

Анотація


У статті розглянуті аспекти виникнення та розвитку витоків сучасного українського циркового мистецтва — явища скоморошества у Київській Русі та на Гетьманщині, сприйняття цього виду мистецтва представниками світської влади, духівництвом та пересічними глядачами. Наведений огляд становлення стаціонарних та пересувних цирків в ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії. Вивчення циркового мистецтва в такий період історії України сприяє розумінню сучасних ре- алій циркового життя, допомагає з’ясувати засоби досягнення популярності артистів серед публіки.


Ключові слова


цирк; пересувні та стаціонарні цирки; скоморохи; скоморошество; балагани; потішники

Посилання


Архив-Киевские ведомости. URL: http://www.kv.com.ua/archive/7506/kyiv/7536.html (дата звернення: 04.04.2019).

Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні. Київ : Мін-во культури УРСР, 1960. С. 29.

Енциклопедія URL: https://uk.wikipedia.org/

Жандо Д. История мирового цирка. Москва : Искусство, 1984. 192 с.

Інтересний Київ. URL: https://www.interesniy.kiev.ua/ua/istoriya-kievskogo-tsirka/ (дата звернення: 04.04.2019).

Курочкін О. Скоморохи. URL: http://www.history.org. ua/?termin=skomorokhy (останній перегляд: 10.11.2018)

Макаров С. М. Шаманы, масоны, цирк: Сакральные истоки циркового искусства. Москва : Либроком, 2016. 280 с.

Рыбаков М. А. Киевский цирк: люди, события, судьбы. Киев : Аттика, 2006. 300 с.

Скоморохи в памятниках письменности / Сост. З. И. Власова, Е. П. Фрэнсис (Гладких). Санкт-Петербург : Нестор-История, 2007. С. 465.

Український драматичний театр. Нариси історії в двох томах. Т. 1. Київ : Наукова думка, 1967. С. 23.

Устинов И. А. Путеводитель по Харькову. Харьков, 1881. С. 219.

Фаминцын А. Скоморохи 1889. С. 41 — 42

Шумакова С. Генезис циркового мистецтва: фактографія становлення «харківського періоду». «Яніто», 2013. С. 175.

Юрков С. Под знаком гротеска: антиповедение в русской культуре (XI–начало ХХ вв.). Санкт-Петербург, 2003. С. 38.


Пристатейна бібліографія ГОСТ