DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188200

ГІТАРНІ КОНКУРСИ ТА ФЕСТИВАЛІ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ ПРОСТОРІ КІНЦЯ ХХ ст. — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Світлана Миколаївна Гриненко

Анотація


У статті проаналізовано специфіку гітарних конкурсів та фестивалів, які проходять у вітчизняному просторі. Виокремлено риси, притаманні подібним проєктам. Артикульовано появу нових тенденцій у облаштуванні подібних ініціатив. Визначено, що характерною ознакою часу постає інтеграція конкурсних випробовувань у фестивалі, що сприяє збільшенню глядацької аудиторії та популяризації гітарного виконавства. Зазначено перспективні новації, котрі можуть бути враховані при проведенні українських гітарних конкурсів і фестивалів, як-от транслювання виступів і підключення громадської думки у оцінюванні виступів, що наявні в закордонній практиці. Відзначено виникнення нових українських гітарних фестивалів-конкурсів, що є свідченням зростання інтересу до спеціальності «класична гітара» та прагненням до її подальшого просування.


Ключові слова


класична гітара; фестиваль; конкурс; традиції; українська культура

Посилання


Бермес І. Організаційні засади музичного фестиваль- ного руху в Україні. Культурологічна думка. 2015. No 8. С. 150–155.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс гітарного мистецтва «Fiesta». URL: https://2event.com/uk/events/1274162.

Лемишевская А. Молодые гитаристы продемонстрировали свое искусство владения популярным инструментом. URL: https://www.sovremennik.mk.ua/news/830-Mezhdunarodnyy-festival-gitarnogo-iskusstva-zavershilsya-galakontsertom.html.

Любченков М. С. Фестиваль как фактор субкультурной консолидации. Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2016. No 3. С. 288–294.

Меньшиков А. М. Фестиваль как социокультурный фе- номен современного театрального процесса: автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.01. М., 2004. 20 с.

Семененко Н. Конкфест — два в одному. Музика. 2012. No 1. С. 24–29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ