DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188205

КІНОАЛЬБОМ «УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ НА ЕКРАНІ» (1936) ЯК ПІДҐРУНТЯ СУЧАСНОГО КЛІПУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ

Тетяна Анатоліївна Сидорчук

Анотація


У статті переосмислено результати діяльності бригади молодих митців під керівництвом відомого українського діяча Івана Кавалерідзе у період 1935–1936 рр. Намагаючись максимально повно відтворити хронологію подій під час виробництва «Українських пісень на екрані», авторка переосмислює складові кіноальманаху як повноцінні протокліпи.


Ключові слова


Іван Кавалерідзе; режисерська лабораторія (бригада); Київська кінофабрика; кліп; протокліп; музично-екранні форми

Посилання


«Пісні України» закінчено. За більшовицький фільм. 1936. No 27 (144).

Безручко О. Режисерська лабораторія (бригада) І. П. Кавалерідзе: маловідомі сторінки історії. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2013. Вип. 12. С. 232–248.

Безручко О. В. Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги: навчальний посібник для студентів гуманітарних фа- культетів вищих навчальних закладів. Київ : КиМУ, 2010. Т.1. 305 с.

Довгополов М. Кино советской Украины. Комсомольская правда. 1935. No 208 (3203).

Зіневич С., Капельгородська Н. Іван Кавалерідзе. Київ : Мистецтво, 1971. 180 с.

Иван Кавалеридзе : сб. ст. и воспоминаний / сост и при- меч. Е. С. Глущенко. Київ : Мистецтво, 1988. 179 с.

Кавалеридзе И. Прокаженный Иван. Іван Кавалерідзе. Мемуари. Драматургія. Публіцистика / упорядник: С. Мензелевський. Київ : Національний Центр Олексан- дра Довженка, 2017. 688 с.

Каневський Б. Екранізуємо українські народні пісні (порядком обговорення). Радянське кіно. 1935. No 5. С. 14– 16.

Капельгородська Н., Синько О., Скляренко Г., Барабан Л., Шлапак Ю. Іван Кавалерідзе: життя і творчість. Київ : Кий, 2007. 335 с.

Кучвальський В. Досвід, який треба продовжувати. За більшовицький фільм. 1936. No 27 (144).

Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк ; за науковою редакцією В. В. Різуна. Київ : Центр Вільної Преси, 2013. 352 с.

МензелевськийС.Кіноопера та інші збочення сталінського режиму. Іван Кавалерідзе. Мемуари. Драматургія. Публіцистика / упорядник: С. Мензелевський. Київ : Національний Центр Олександра Довженка, 2017. 688 с.

Фількевич Г. Музика і кіно: статті, лекції, нариси-спога- ди. Київ : ПП Кльоц А. О., 2014. С. 71–73.


Пристатейна бібліографія ГОСТ