DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188328

КЛАСИФІКАЦІЯ ТИПІВ ТА ПРИЙОМІВ МОНТАЖУ ЗА ПРИНЦИПОМ МОТИВАЦІЇ ЗМІНИ КАДРУ

Валентин Віталійович Марченко, Юрій Володимирович Помазков

Анотація


Стаття презентує аналіз наявних з початку XX століття класифікацій типів монтажу та про- понує новий сучасний підхід до багаторівневої ієрахічної класифікації типів та прийомів монтажу за принципом мотивації зміни кадру. 


Ключові слова


кіно; монтаж; типи монтажу; класифікація

Посилання


Балаш Бела. Дух фильмы ; пер. з нім. Н. Фрідланд. Мо- сква : Художественная литература, 1935. 138 с.

Кулешов Л. В. Собр. соч. : в 3 т. Том 1. Теория. Педагоги- ка. Критика. Москва : Искусство, 1987.

Кулешов Л. В. Основы кинорежиссуры. Москва : Госки- ноиздат, 1941. Серия «Памятники кинематографической мысли». 464 с.

Михалков-Кончаловський А. С. Парабола замысла. Мо- сква : Искусство, 1977. 231 с. : ил.

Пудовкин Вс. И. Кино-сценарий: Теория сценария (1926) / Вс. Пудовкин. Избранные статьи. Москва : Ис- кусство, 1955. 464 с.

Пудовкин Вс. И. О монтаже (1949) / Вс. Пудовкин. Избранные статьи. Москва : Искусство, 1955.

Пудовкин Вс. И. Кинорежиссер и киноматериал (1926) / Вс. Пудовкин. Избранные статьи. Москва : Искусство, 1955.

Pudovkin, V. I. Film Technique And Film Acting. The Cinema Writings of V. I. Pudovkin. Vision Press Limited. London, 1954.

Тимошенко С. О. Искусство кино и монтаж фильма. Ле- нинград : «Academia», 1926. 76 с. : 2 л. ил.

Тимошенко С. О. Что должен знать кинорежиссёр. Мо- сква–Ленинград : Теа-кино-печать, 1929. 86 с.

Эйзенштейн С. М. Монтаж аттракционов / Сергей Эйзен- штейн. Избранные произведения : в 6 тт. Москва : Искус- ство, 1964. Т. 2. 566 с.

Ейзенштейн С. М. Четвертое измерение в кино / Сергей Эйзенштейн. Избранные произведения : в 6 тт. Москва : Искусство, 1964. Т. 2.

Spottiswoode, Raymond. A Grammar of the Film. An Analysis of Film Technique. University of California Press, Berkley and Los Angeles, 1950.


Пристатейна бібліографія ГОСТ