DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188331

МУЗИЧНИЙ ЛЕЙТМОТИВ У КІНОФІЛЬМІ: ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ, ФУНКЦІЇ, СЕМАНТИКА

Катерина Ігорівна Станіславська

Анотація


У статті розглянуто музичний лейтмотив як структурну одиницю кіномузики. Функціональність та семантику музичного лейтмотиву в кіно простежено на прикладі теми Дейві Джонса з другого та третього фільмів кіносерії «Пірати Карибського моря» (композитор Ганс Ціммер). 


Ключові слова


кіномузика; музичний лейтмотив у кіно; Ганс Ціммер; «Пірати Карибського моря»

Посилання


Бут О. Драматургічні функції та концепції кіномузи- ки. URL: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content. php?id=1284

Лисса З. Техника лейтмотивов в киномузыке. Эстетика киномузыки. URL: https://studfiles.net/preview/1788318/page:38/

Литвинова О. Музика в кінематографі України: каталог. Ч. 1. Київ, 2009. 456 с.

Рудакевич М. Лейтмотив як важливий засіб драматур- гії фільму (на прикладі кіномузики Володимира Губи у фільмі «Гетьманські клейноди»). Наукові збірки Львів- ської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. 2015. Вип. 36. С. 274–284.

Рязанцев Л. В. Техніка лейтмотивів у кіномузиці. Вісник КНУКім. Серія «Мистецтвознавство». 2015. Вип. 33. С. 124–130.

Фількевич Г. Музика і кіно: Статті, лекції, нариси-спога- ди. Київ : ФОП А. О. Кльоц, 2014. 192 с.

Шак Т. Ф. Музыка в структуре медиатекста. На мате- риале художественного и анимационного кино: Учебное пособие. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург : Изд-во «Лань»; изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2017. 384 с.

Янковська Н. О. Творчість Володимира Гронського в контексті традицій української кіномузики: дис. ... канд. мист.: 17.00.03. Львів, 2017. 270 с.

Davy Jones. Pirates of the Caribbean 2: Soundtrack No 03. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZDIns7pDIio


Пристатейна бібліографія ГОСТ