DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188340

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО В СТРУКТУРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГУМАНІСТИКИ

Марина Володимирівна Тернова

Анотація


У статті, використовуючи потенціал порівняльного аналізу, культурологія та мистецтвознавство розглянуті як структурні елементи сучасної української гуманістики. Окреслено як досвід їх взаємодії на межі ХІХ–ХХ, так і позитивні тенденції «художніх практик» в умовах ХХІ століття. 


Ключові слова


культурологія; мистецтвознавство; структура гуманістики; «мистецтво — ху- дожні практики»

Посилання


Джулай Ю. В. Концептуальні та методологічні виміри культурологічних ініціатив Л. А. Вайта. Культурологія. Могилянська школа: колективна монографія / під ред. М. А. Собуцького, Д. О. Короля, Ю. В. Джулая. Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. С. 168–204.

Уайт Л. А. Эволюция культуры и американская школа исторической этнологии. Советская этнография. 1932. No3. С. 54–86. Його ж: Понятие культуры. Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретация культуры. Санкт-Петербург: Университетскаякнига, 1997. С. 17–48.

Демчук Р. В. Ідентифікаційні поняття культурології. Культурологія. Могилянська школа: колективна монографія / під. ред. М. А. Собуцького, Д. О. Короля, Ю. В. Джулая. Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. С. 9–45.

Культурология как наука: за и против. Круглый стол 13.02.2008 / ред. А. А. Гусейнов, А. С. Запесоцкий. Санкт-Петербург : Изд. СПб ГУП, 2009. 108 с. (Дискуссионный клуб).

Маланчук-Рибак О. З. Культурологія і мистецтвознав- ство: наукові статуси та взаємовпливи. Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія, 2016. Вип. 29. С. 58–70.

Холодинська С. М. Михайль Семенко: культуротворчі пошуки на теренах українського футуризму: монографія. Київ : Вид-во Ліра-К, 2018. 292 с.

Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства: монография / ред. Е. И. Стафьева, пер. с англ. А. Г. Ракин. Москва : Языки русской культуры, 1999. 326 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ