DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188341

ДО ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ МЕДІАКУЛЬТУРИ

Ольга Миколаївна Грабарчук

Анотація


Медіа сьогодні бере на себе функцію створення соціокультурного середовища сучасної людини. Проте це — суперечливе явище, котре містить у собі як позитивний, так і деструктивний потенціал. Різнобічне вивчення поняття медіакультури як чинника, здатного безпосередньо впливати на формування образу реальності у суспільній свідомості, видається важливим питанням сьогодення. Зокрема, особливо актуальним бачиться питання історичного розвитку аудіовізуальної, тобто екранної, медіакультури, що стає сьогодні основним медіасередовищем. В рамках розгляду проблем медіасередовища виникають також питання про ідентифікацію індивіда та конструювання реальності замість її відображення. 


Ключові слова


медіа; медіареальність, медіакультура, медіаінформація, соціокультурний простір, історичний розвиток.

Посилання


Разлогов К. Экранный гипертекст. Экранная культура в современном медиапространстве: методология, техно- логии, практики / под ред. Н. Б. Кирилловой, К. Э. Раз- логова и др. Москва–Екатеринбург : ИПП «Уральский рабочий», 2006. 288 с. С. 8–14.

Челышева И. Социокультурное поле медиа: реальность, коммуникация, человек. Москва : МОО «Информация для всех», 2016. 178 с.

Беньямин В. Краткая история фотографии. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: избранные эссе. Москва: Медиум, 1996. С. 66–91.

Савчук В. Философия фотографии. Санкт-Петербург. : Изд-во СПбГУ, 2010. 256 с.

Бабкин Е. В. Фото и видео: Справочник. Москва : 1995. 675 с.

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. Москва : Искусство, 1974. 390 с.

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. 4-е международное издание. СПб. : ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, НЕВА — Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 390 с.

Москвич О. Медіа-реальність як сучасний соціокультур- ний простір. Соціологічні студії. 2015. С. 52–56.


Пристатейна бібліографія ГОСТ