DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188347

«СЦЕНІЧНА МОВА»: ДО ПИТАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

Тетяна Василівна Кобзар

Анотація


У статті розглянуто й проаналізовано доцільність активнішого впровадження таких форм роботи, як імпровізаційність (у мовно-голосових тренінгах) та показ самостійних робіт (як з техніки мовлен- ня, так і у роботі з художніми творами для формування фахових навичок зовнішньої та внутрішньої мовленнєвої акторської майстерності). 


Ключові слова


тренаж; слово; дія; форма; імпровізація; самостійна робота

Посилання


Курбас Л. Філософія театру / Упорядник М. Лабінський. Київ : вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 917 с.

Станіславський К. С. Робота актора над собою. Київ : Мистецтво, 1953. 670 с.

Саксаганський П. К. Думки про театр. Київ : Мистецтво, 1955. 232 с.

Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстер- ність і театр. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. 136 с.

Франко І. Я. Зібрання творів у 50-ти т. / І. Я. Франко. Київ : Наукова думка, 1980. Т. 28. С. 292.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь: ВТФ «Пе- рун», 2001, 2004. 1440 с.

Проблеми театральної освіти: Матеріали наукової конференції. Київ : ВВП «КОМПАС», 2003. 18 с.

Шекспір В. Трагедії [пер. з англ. ; передм. і прим Н. М. Торкут]. Харків : Фоліо, 2004. 462 с.

Кобзар Т. Сценічна мова. Техніка мовлення. Черкаси : вид-во Ю. Чабаненко, 2013. 464 с.

Черкашин Р. О. Художнє слово на сцені. Навч. посібник. Київ : Вища школа, 1989. 328 с.

Вороний М. К. Драма і театр. Зб. статей. Київ : Мисте- цтво, 1989. 408 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ