DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188352

ФОРМУВАННЯ ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ

Раїса Іванівна Короткова

Анотація


На основі теоретичного аналізу проблеми і досвіду в статті запропоновано умови розвитку мовлен- нєвої майстерності студентів у процесі формування техніки мовлення. Розглянуто елементи техніки мовлення як компоненту професійної діяльності майбутніх педагогів у забезпеченні навчально-виховних завдань.


Ключові слова


техніка мовлення; фонаційне дихання; чітка дикція; педагогічний голос; комунікативність; мовленнєва дія

Посилання


Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. Львів : Світ, 1990. 232 с.

Капська А. Й. Педагогіка живого слова: Навч.-метод. по- сіб. Київ : ІЗМН, 1997. 140 с.

Савкова З. В. Искусство оратора. Учебное пособие для вузов. Санкт-Петербург : ИВЭСЭП, Знание, 2007. 248 с.

Станіславський К. Робота актора над собою. Частина 1 та 2 ; пер. Т. Ольховського за ред.Ф. Гаєвського. Київ : Мис- тецтво, 1953. 671 с.

Сценическая речь. Учеб. пособие для сред. театр. и культ.-просвет. учеб. заведений и ин-тов культуры / Под ред. И. П. Козляниновой. Москва : Просвещение, 1976. 336 с.

Филипчук В. С. Спілкування як соціально-педагогічна взаємодія: Навч.-довідк. посібник. Чернівці, 2001. 96 с.

Черкашин Р. О. Художнє слово на сцені: Навч. пособник. Київ : Вища школа. Головне вид-во, 1989. 327 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ