DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188360

Мусієнко О. С. Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття

Лариса Миколаївна Наумова

Анотація


Книга відомої української кінознавиці, педагога Оксани Мусієнко «Модернізм & авангард: єдність протилежностей. Кінематограф ХХ століття» репрезентує теоретичне осмислення модерністських і авангардних пошуків ХХ століття.


Посилання


Власов В. Г., Лукина Н. Ю. Авангардизм. Постмодернизм: Терминологический словарь. Санкт-Пе- тербург : Азбука-классика, 2005. 320 с.

Герчанівська П. Е. Культурологія: термінологічний слов- ник. Київ : Національна академія керівних кадрів культу- ри і мистецтв, 2015. 439 с.

Горбачов Д. О. Авангардизм. Енциклопедія Сучасної України. Т. 1. А. Київ, 2001. — 824 с. С. 47.

Загнітко А. П., Щукіна І. А. Великий тлумачний словник. Сучасна українська мова від А до Я. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 704 с.

Мусієнко О. С. Модернізм & авангард: єдність протилеж- ностей. Кінематограф ХХ століття. Київ : Логос, 2018. 400 с.

Саруханян А. П. К соотношению понятий «модернизм» и «авангардизм». Авангард в культуре XX века (1900– 1930 гг.): Теория. История. Поэтика : В 2 кн. / Под ред. Ю. Н. Гирина. Москва: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. С. 9–33.

Kuiper, K. Modernism. Encyclopedia Britannica URL: https://www.britannica.com/art/Modernism-art


Пристатейна бібліографія ГОСТ