DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.25.2019.188362

Історія українського кіно 1920-х. Хрестоматія. Кінематографічні студії. Вип. дев’ятий

Роман Володимирович Росляк

Анотація


Історія українського кіно доби ВУФКУ остан- нім часом привертає дедалі більшу увагу вітчизня- них, а подекуди й зарубіжних дослідників. Лише упродовж минулого та неповного 2019 року ми мали змогу спостерігати свого роду видавничий бум з означеної тематики. Причому видання мають різноплановий характер: від джерелознавчих до історіографічних.


Пристатейна бібліографія ГОСТ