DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202577

Прийоми commedia dell’arte у практиці акторського дуету Йосипа Гірняка та Мар’яна Крушельницького (На прикладі вистави «Мікадо» 1927 р.)

Тетяна Антонівна Бойко, Марина Василівна Сорока

Анотація


Мета статті — здійснити історіографічний аналіз вистави «Мікадо» 1927 року та висвітлити специфіку прийомів commedia dell’arte у практиці акторського дуету Йосипа Гірняка та Мар’яна Крушельницького.

Методологія дослідження. Процесові дослідження послугували аналітичний (проаналізовано передумови створення оперети «Мікадо» на кону «Березоля»), історико-біографічний (розглянуто етапи формування акторського дуету Й. Гірняка та М. Крушельницького) та зіставно-типологічний (визначено стилістичні особливості березільської оперети у контексті розвитку театрального мистецтва 1920-х рp.) методи.

Наукова новизна полягає у розширенні уявлень про процес створення музичних вистав на кону «Березоля» 1920-х рp. На прикладі оперети «Мікадо» окреслено специфіку розважальних жанрів того часу та схарактеризовано прийоми commedia dell’arte як домінантні смислотворчі чинники акторської праці Й. Гірняка й М. Крушельницького у цій виставі.

Висновки. Беручи до уваги співпрацю Гірняка та Крушельницького у березільських виставах «Пошились у дурні» (1924), «Золоте черево» (1926), «Король бавиться» (1927) тощо варто наголосити, що цей яскравий дует остаточно сформувався саме у виставі «Мікадо». Феномен їх успішної співпраці полягав у гармонійному поєднанні комізму, ексцентрики, психологічної глибини й інтуїтивного відчуття естетики commedia dell’arte


Ключові слова


оперета «Мікадо»; commedia dell’arte; Йосипа Гірняк; Мар’ян Крушельницький; театр «Березіль»

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Hirniak, Y. (1982). Memories; [uporiadkuvav B. Boichuk]. New-York : Suchasnist. 485 [in Ukrainіan].

Hudran Zh. [Smolych Yu.] (1927). «Mikado» in «Berezil». Nove mystetstvo. Kharkiv. №16. S. 2-4 [in Ukrainіan].

Yermakova, N. (2005). Valerii Inkizhynov in «Berezil». Arkadia. Odesa. № 2. C. 6-13 [in Ukrainіan].

(ik). [Kostetskyi I.] (2006). Contour, steppe and fate: Valer y Inkizhynov tells about the labour in the theatre of Les Кyr bas / (ik) ; [V. Inkizhynov]. Taniuk L. S. Tvory : u 60 t. T. 7 : Shchodennyky, 1963 r., sichen-cherven. Kyiv : Alterpres. S. 569-578 [in Ukrainіan].

Yvolhyn, V. (1027). Operetta «Mikado» in the teatre «Berezyl». Vechernee radyo. Kharkiv. 14 apr. [in Russian].

(194). Kurbas, L. (1988). Berezil :from a creative inheritance; [uporiad. M. Labinskoho; peredmova Yu. Boboshka]. Kyiv : Dnipro. 518 [in Ukrainіan].

Palamarchuk, O. (2007). Musical presentations of the Lviv t heatres (1776–2001). Lviv. 448 [in Ukrainіan].

Rulin, P. (1972). On the ways of revolutionary theatre. Kyiv : Mystetstvo. 352 [in Ukrainuan].

Taniuk, L. S. (2007). Marian Krushelnytskyi: School of vivi d reincarnation, bequeathed by Kurbas. Kyiv : Lybid. 358 [in Ukrainіan].

Cherkashyn, R. O., Fomina, Yu. H. (2008). We are bereziltsi: theatrical remembrances-reflections ; [upor., prymitky V. Sobiianskoho, peredmova N. Yermakovoi]. Kharkiv : Akta. 347 [in Ukrainіan].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гірняк Й. Спомини ; [упорядкував Б. Бойчук]. НьюЙорк : Сучасність, 1982. 485 с.

Гудран Ж. [Смолич Ю.]. «Мікадо» в «Березолі». Нове мистецтво. Харків, 1927. №16. С. 2-4.

Єрмакова Н. Валерій Інкіжинов у «Березолі». Аркадіа. Одеса, 2005. № 2. C. 6-13.

(ік). [Костецький І.] Контур, степ і доля : Валерій Інкіжинов розповідає про свою працю в театрі Леся Курбаса / (ік) ; [В. Інкіжинов]. Танюк Л. С. Твори : у 60 т. Т. 7 : Щоденники, 1963 р., січень-червень. Київ : Альтерпрес, 2006. С. 569-578.

Иволгин В. Оперетта «Микадо» в театре «Березиль». Вечернее радио. Харків, 1927. 14 апр.

(194). Курбас Л. Березіль : із творчої спадщини; [упоряд. М. Лабінського; передмова Ю. Бобошка]. Київ : Дніпро, 1988. 518 с.

Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001). Львів, 2007. 448 с.

Рулін П. На шляхах революційного театру. Київ : Мистецтво, 1972. 352 с.

Танюк Л. С. Мар’ян Крушельницький : Школа образного перевтілення, заповідана Курбасом. Київ : Либідь, 2007. 358 с.

Черкашин Р. О., Фоміна Ю. Г. Ми – березільці : театральні спогади-роздуми ; [упор., примітки В. Собіянського, передмова Н. Єрмакової]. Харків : Акта, 2008. 347 с.