DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202581

Християнські концепти в історичних драмах Г. Лужницького

Софія Ігорівна Роса-Лаврентій

Анотація


У статті досліджено історичні драми Г. Лужницького (літературного та театрального критика, драматурга, поета, історика української церкви та театру, редактора, публіциста, громадського діяча, який працював у Львові впродовж 1920–40 рp., потім на еміграції у Празі, Граці, пізніше у США), що їх автор писав здебільшого для постав у театрі «Заграва» у 1930-х рp. Драми розглядаються крізь призму християнського світогляду, що є основним художнім методом автора — за відсутності конкретних біблійних тем, у драмі є чіткі та впізнавані релігійні християнські сюжетні схеми, також автор піднімає проблеми національної боротьби з точки зору християнської моралі та етики


Ключові слова


історична драма; християнський концепт; сюжетна схема; літературна критика; театральна критика

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Atamanchuk, V. (2018). Offenses of historical figures are in dramas by Hryhir Luzhnytskyi. Suchasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva : zb. nauk. Prats. Uzhhorod : Uzhhorodskyi nats. un-t. Vyp. 23. S. 21-23 [in Ukrainian].

Vivcharyk, N. (2002). Poetics drama by Hryhir Luzhnytskyi «Golgofa – Passions, Death and Resurration of Lord Our Jesus Christ» [Tekst]. Naukovi zapysky TDPU im. V. Hnatiuka. Ser. Literaturoznavstvo. Vyp. 1 (11). S. 139- 147 [in Ukrainian].

Vozniak, M. S. (1992). History of Ukrainian literature: U 2 knyhakh: Navch.vyd. Vyd. 2-he, pererob. Kn.1. Lviv: Svit. 696 [in Ukrainian].

Volytska, I. (1999). «Monumental theatre» of Volodymyr Blavatskyi. Zapysky Naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. T. CCXXXVII. Pratsi teatroznavchoi komisii. Lviv. S. 257 [in Ukrainian].

Hliadach «A spectator is “Word oh to the regiment of Ihor” on the stage. (1937). Meta. Lviv. 17 zhovtnia. Ch. 40. S. 8 [in Ukrainian].

Dmytriv, I. (2013). A national idea is in work of writters- «lohosivtsiv» [Tekst]. Literaturolohiia. Vyp. 1. S. 151-157 [in Ukrainian].

Zaikin,V.(1928). Christianity on Ukraine in the days of prince Yaropolk I (969-979). OSBM. Zhovkva. T. 3. S. 11 [in Ukrainian].

Koshelinska, M. (2005). Hryhir Luzhnytskyis dramas «Ouch, sunset climbed above

Pochaiev» and «Golgota» in a stage practice of the Galychina Ukrainian theatre Glow (1933–1938). Lviv [in Ukrainian].

Kulchytskyi, O. (1937). A «Word is about the Ihor regiment» on the stage. Premiiera «Zahravy» v Kolomyi – istorychne vydovyshche na 4 vidslony G. Luzhnytskoho. Nazustrich. Lviv. 15 zhovtnia. Ch. 20. S. 5 [in Ukrainian].

Lavrentii, R. (2012). H.Luzhnytskyi «Golgota». The Ukrainian Young theatre is «Glow» (1936). Ukrainskyi teatr ХХ st.: Antolohiia vystav. Kyiv: Fenix. 964 [in Ukrainian].

Luzhnytskyi, H. (2004). Liturgical elements are in history of the Ukrainian theatre. Ukrainskyi teatr. Naukovi pratsi, statti, retsenzii: Zbirnyk prats. Lviv, 2004. T. 1. Naukovi pratsi. S. 116 [in Ukrainian].

Rudnytskyi, L. (1992). Dramaturgy by Hryhir Luzhnytskyi. Zapysky naukovoho tovarystva imeni T. Shevchenka. T. 224. S. 185-209 [in Ukrainian].

Khorob, S. Ukrainian dramaturgy: through measuring of time (Theoretical and historical and literary aspects of drama). Ivano-Frankivsk, 1999. 200 [in Ukrainian].

Chaikivskyi, Y. (1937). «Word oh to the Ihor regiment». Novyi chas. Lviv. 11 zhovtnia. Ch. 225. – S. 8; Kulchytskyi, O. (1937). «Word oh to the Ihor regiment» na stseni. Nazustrich. Lviv. 15 zhovtnia. Ch. 20. S. 5 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Атаманчук В. Образи історичних діячів у драмах Григора Лужницького. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць. ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» ; відп. ред. І. В. Сабадош. Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2018. Вип. 23. С. 21-23.

Вівчарик Н. Поетика драми Григора Лужницького «Голгота – Страсті, Смерть і Воскресіння Господа Нашого Ісуса Христа» [Текст]. Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2002. Вип. 1 (11). С. 139-147.

Возняк М. С. Історія української літератури : У 2 книгах: Навч. вид. Вид. 2-ге, перероб. Кн.1. Львів: Світ, 1992. 696 с.

Волицька І. «Монументальний театр» Володимира Блавацького. Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка. Т. CCXXXVII. Праці театрознавчої комісії. Львів, 1999. С. 257.

Глядач «Слово о полку Ігоря» на сцені. Мета. Львів, 1937. 17 жовтня. Ч. 40. С. 8.

Дмитрів І. Національна ідея у творчості письменників-«логосівців». [Текст]. Літературологія. 2013. Вип. 1. С. 151-157.

Заїкін В. Християнство на Україні за часів кн. Ярополка І (969–979). OSBM. Жовква, 1928. Т. 3. С. 11.

Кошелінська М. Драми Григора Лужницького «Ой, зійшла зоря над Почаєвом» та «Голгота» у сценічній практиці галицького українського театру «Заграва» (1933– 1938). Львів. 2005.

Кульчицький О. «Слово про полк Ігоря» на сцені. Премієра «Заграви» в Коломиї – історичне видовище на 4 відслони Г. Лужницького. Назустріч. Львів, 1937. 15 жовтня. Ч. 20. С. 5.

Лаврентій Р. Г. Лужницький «Голгота». Український Молодий театр «Заграва» (1936). Український театр ХХ ст.: Антологія вистав ; за заг.ред. М. Гринишиної. Київ: Фенікс, 2012. 964 с.

Лужницький Г. Літургійні елементи в історії українського театру. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. Львів, 2004. Т. 1. Наукові праці. С. 116.

Рудницький Л. Драматургія Григора Лужницького. Записки наукового товариства імені Т. Шевченка. 1992. Т.224. С. 185-209.

Хороб С. Українська драматургія: крізь виміри часу (Теоретичні та історико-літературні аспекти драми). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1999. 200 с.

Чайківський Й. «Слово о полку Ігоря». Новий час. Львів, 1937. 11 жовтня. Ч. 225. С. 8; Кульчицький О. «Слово про полк Ігоря» на сцені. Назустріч. Львів, 1937. 15 жовтня. Ч. 20. С. 5.