DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202582

«Чайка» А. П. Чехова: перші театральні досвіди. До питання сценічності п’єси

Дар’я Вікторівна Шестакова

Анотація


Драматургія А. Чехова, подолавши рамки естетичної події окремо взятої національної культури, стала феноменом світового театру. Театр Чехова проходив кілька етапів розвитку, і саме у п’єсі «Чайка» нова система координат, запропонована автором, вперше проявила себе як комплексне явище, долаючи стереотипи драматургічних правил і передбачаючи театральні пошуки більш пізніх десятиліть. Будучи, наразі, знаковою для театрального мистецтва, попервах новаторська п’єса проходила крізь серйозні випробовування, що ставили під сумнів її потенціал для сцени. Дана стаття пропонує поглянути на вистави, які з’явилися у період між двома загальновідомими естетичними сюжетами — девальвацією «Чайки» на кону Александрінського театру й її канонізацією на сцені МХТ. Адже саме у київському театрі «Соловцов», на сцені його ж одеської антрепризи та харківської антрепризи О. Дюкової «Чайка» відновлює статус-кво. І саме ці вистави стануть прецедентом першопрочитань п’єси в театрах на території України.


Ключові слова


«Чайка», А. Чехов; нові принципи драматургії; театральна реформа; сценічність п’єси; першопрочитання п’єси на території України; ідейно-естетичний контекст

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Aleksandrovskiy, I. (1896). The theatrical notes. Kievlyanin. №315. 14.11 [in Russian].

Horodyskyi, M. (1961). Kiev «Solovtsov» Theater. Kyiv: Derzhavne vydavnytstvo obrazotvorchoho mystetstva i muzychnoi literatury URSR [in Ukrainian].

Hrynyshyna, M. (2008). City and World: A.P. Chekhov’s dramaturgy on the Ukrainian stage in intertextual relations with the world stage space. Kyiv: Intertekhnolohiia [in Ukrainian].

Zingerman, B. (2001). Chekhov Theater and its global significance. Moskva: RIK Rusanova [in Russian].

Kuzicheva, A. (2007). A. P. Chekhov in Russian theater criticism: Commented anthology. Moskva: Letniy sad [in Russian].

Paperniy, Z. (1980).The Seagull by A. P. Chekhov. Moskva: khudozhestvennaya literatura [in Russian].

Paramonov, A, Titar, V. (2007). Materials for the history of the Kharkov Theater (1780-1930). Kharkov: Avers [in Russian].

Chepurov, A. (2006). A. P. Chekhov and the Alexandrinsky Theater (1889-1902). Sankt-Peterburg: Baltiyskie sezony [in Russian].

Chudakov, A. (1971). Poetics of Chekhov. Moskva: Nauka [in Russian].

Shestakova, D. (2007). Anton Chekhov’s vaudeville on the stage of Mykola Sadovsky’s Kiev Theater. Scientific Bulletin of the Kyiv National I. K. Karpenko-Karyi Theater, Cinema and Television University (pp. 254-261). Kyiv. Vyp.1 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Александровский И. Театральные заметки. Киевлянин, 1896. №315. 14 ноября.

Городиський М. Київський театр «Соловцов». Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. 121 с.

Гринишина М. Містові й світові: Драматургія А. П. Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим сценічним простором. Київ: Інтертехнологія, 2008. 426 с.

Зингерман Б. Театр Чехова и его мировое значение. Москва: РИК Русанова, 2001. 432 с.

Кузичева А. А.П. Чехов в русской театральной критике: Комментированная антология. Москва: Летний сад, 2007. 532 с.

Паперний З. «Чайка» А. П. Чехова. Москва: Художественная литература, 1980. 159 с.

Парамонов А, Титарь В. Материалы к истории Харьковского театра (1780-1930). Харьков: Аверс, 2007. 141 с.

Чепуров А. А.П. Чехов и Александринский театр (1889– 1902). Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2006. 320 с.

Чудаков А. Поэтика Чехова. Москва: Наука, 1971. 289 с.

Шестакова Д. Водевілі Антона Чехова на сцені київського театру Миколи Садовського. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2007. Вип.1. С. 254- 261.