DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202586

Режисерські пошуки Федора Стригуна

Тетяна Степанівна Батицька

Анотація


У статті досліджено режисерську творчість багатолітнього художнього керівника, головного режисера Національного театру ім. Марії Заньковецької Федора Стригуна: простежується його робота від 1987 року, прихід у режисуру та 30-річний стаж постановника у заньківчанському колективі. Увагу зосереджено на напрямах мистецького пошуку, виокремлено та реконструйовано важливі вистави для кожного з них, проведено аналіз творчого почерку, методології режисерської роботи, виділено притаманні його постановкам риси.


Ключові слова


Федір Стригун; Театр імені Марії Заньковецької; історія театру; режисура; репертуар

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Bohdashevskyi, Yu. (1995). Stryhun: [Artistic portraits]. Ukrainskyi teatr, 2, рp. 22-25 [in Ukrainian].

Veselka, S. (1995). Where the Yatran twists steeply. Nedilia. 8.09, р. 4 [in Ukrainian].

Veselovska, H., Lavrentii, R. (2016). National Academic Ukrainian Dramatic Theater named after Maria Zankovetsky: Time and Destiny (1917–1944). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Haidabura, V. (1991). Farewell to romance? Ukrainskyi teatr. 3, рp. 20–22 [in Ukrainian].

Harbuziuk, M. V. (2007). Stage readings of Shakespeare’s Hamlet tragedy in Lviv Theaters (1796–1997). Doctor’s thesis. Kyiv : Karpenko-Karyi KNUTCT [in Ukrainian].

Drak, A. (1989). Zankivchany are back in Kiev. Ukrainskyi teatr, 5, рp. 16–20 [in Ukrainian].

Iehorova, I. (2003). State treason with and without quotation marks. Den, 200, 5. [in Ukrainian].

Kolomiiets R. (1993). Zankivchany. Anthology of theatrical passions. Ukrainskyi teatr,1, рp. 2-4 [in Ukrainian].

Kuziakina, N. (1992). A generous summer of Mykola Kulish. Ukrainskyi teatr. 6, рp. 2-13 [in Ukrainian].

Lypova, H. (2015). Creativity of Taras Shevchenko and style tendencies of Ukrainian theater in the second half of twentieth century. Studii mystetstvoznavchi. 3, рp. 70-79 [in Ukrainian].

Osadchuk, T. (2017). Creativity of Fedor Stryhun in the context of theatrical culture of Ukraine in the last third of XX – beginning of XXI century. Doctor’s thesis. IvanoFrankivsk : Vasyl Stefanyk PU [in Ukrainian].

Palamarchuk, O. (1996). New color in the theater. Ukrainskyi teatr. 4, рp. 11-12 [in Ukrainian].

Pihel, Yu. (2009). Stage costume of Lviv theaters of the late XX – beginning. XXI century. Artistic features and the search for imagery. Lviv : Az-Art [in Ukrainian].

Pohorilets, M. (1994). «Jesus the Son of the Living God»: short remarks on the play by Vasyl Bosovych. Nedilia. 15.07, р. 7 [in Ukrainian].

On re-enactment of Bogdan Lepky’s «Mazepa» trilogy: Reflections- Monologues of Zankivchan actors Bohdan Antkiv, Taisiia Lytvynenko, Ivan Bernatskyi, Borys Mirus, Bohdan Kozak. (1995). Nedilia. 17.02, р. 4 [in Ukrainian].

About «Natalka Poltavka», Ukrainian character, national stage tradition and more Lina Kostenko, Nataliia Chechel, Fedir Stryhun, Tainsiia Lytvynenko. (1994). Ukrainskyi teatr. 2, рp. 4-7, 27 [in Ukrainian].

Sadovska, H. (2000). Two meetings with «Andrei». Vilne zhyttia. 136 (14029), р. 4 [in Ukrainian].

Saienko, B. (2013). The screening of the drama «Narodnyi Malakhii» by Mykola Kulish. Visnyk of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University : Philological Sciences Series. 2 (6) 230, рp. 229-236 [in Ukrainian].

Sarapyn, V. (2009). «Natalka Poltavka» by Ivan Kotlyarevsky as National Artistic Opposition to Alexander Shakhovsky’s Poem «Kozak-stykhotvorets». Ridnyi krai. 2, рp. 124-133 [in Ukrainian].

Sobutska, V. Way in immortality, or Requiem to Metropolita n. Mist. 2001. № 47. Grud. P.11.

Shevchenko, T. (1993). The moody life of the Lviv Melpomena. Ukrainskyi teatr. 4, рp. 20-21 [in Ukrainian].

Chuzhynova, I. (2007). Ouo vadis, Malakhiiu?: Bible Reminiscences in the Works of M. Kulish. Prostsenium. 1, рp. 91-95 [in Ukrainian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Богдашевський Ю. Стригун : [Творчі портрети]. Український театр. 1995. № 2. С. 22-25.

Веселка С. Там, де Ятрань круто в’ється. Неділя. 1995. 8 вер. С. 4

Веселовська Г., Лаврентій Р. Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької : Час і долі. Книга перша (1917–1944). Львів: Каменяр, 2016. 520 с.

Гайдабура В. Прощання з романтикою?. Український театр. 1991. № 3. С. 20–22.

Гарбузюк М. В. Сценічні прочитання трагедії «Гамлет» В. Шекспіра у Львівських театрах (1796–1997 рp.) : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.02. Київський національний ун-т театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Драк А. Заньківчани знову в Києві. Український театр. 1989. № 5. С. 16–20.

Єгорова І. Державна зрада з лапками та без. День. Львів. 2003. № 200. С. 5.

Коломієць Р. Заньківчани. Антологія театральних пристрастей. Український театр. 1993. № 1. С. 2-4.

Кузякіна Н. Щедре літо Миколи Куліша. Український театр. 1992. № 6. С. 2-13.

Липова Г. Творчість Тараса Шевченка і стильові тенденції українського театру ІІ пол. ХХ ст. Студії мистецтвознавчі. 2015. № 3. С. 70-79.

Осадчук Т. Творчість Федора Стригуна у контексті театральної культури України останньої третини XX – початку XXI століття [Текст] : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Осадчук Тетяна Романівна ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2017. 276 с.

Паламарчук О. Нова барва в театрі. Український театр. 1996. № 4. С. 11-12.

Пігель Ю. Сценічний костюм львівських театрів кінця XX – поч. XXI століття. Художні особливості та пошуки образності). Львів: Аз-Арт, 2009. 180 с., 58 іл.

Погорілець М. «Ісус, син Бога живого»: короткі зауваження щодо постановки п’єси Василя Босовича. Неділя. 1994. 15 лип. С. 7.

Про інсценізацію трилогії Богдана Лепкого «Мазепа»: роздуми-монологи заньківчан / Богдан Антків, Таїсія Литвиненко, Іван Бернацький, Борис Мірус, Богдан Козак. Неділя. 1995. 17 лют. С. 4.

Про «Наталку Полтавку», український характер, національну сценічну традицію та інше / Ліна Костенко, Наталія Чечель, Федір Стригун, Таїсія Литвиненко та ін. Український театр. 1994. № 2. С. 4-7, 27.

Садовська Г. Дві зустрічі з «Андреєм». Вільне життя. 2000. № 136 (14029). 23 груд. С. 4.

Саєнко B. Поетична драма «Народний Малахій» Миколи Куліша. Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». 2013. № 2 (6) 230. С. 229-236.

Сарапин В. «Наталка Полтавка» Івана Котляревського як національна художня опозиція до водевілю «Козак-стихотворец» Олександра Шаховського. Рідний край. 2009. № 2. С. 124-133.

Собуцька В. Шлях у безсмертя, або Реквієм Митрополитові. Міст. 2001. № 47. Груд. С. 11.

Шевченко Т. Примхливе життя львівської мельпомени. Український театр. 1993. № 4. С. 20–21.

Чужинова І. Ouo vadis, Малахію? : [Біблійні ремінісценції у творах М. Куліша]. Просценіум. – Львів, 2007. № 1. С. 91-95.