DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202597

Поява відеофільму на українському телебаченні та діяльність Віктора Кісіна. Історичні контексти

Лариса Миколаївна Наумова

Анотація


Поява відео на телебаченні спровокувала виникнення нового жанру — відеофільму. На українському телебаченні в 1970–1980 роках саме в межах цього жанру проходили надзвичайно плідні й цікаві творчі експерименти і пошуки. Ці пошуки велися не лише у виражальній сфері, а й у методах і підходах до самого фільмовиробництва. В цей час вибудовувалася принципово інша концепція нового екранного видовища


Ключові слова


відеофільм; телебачення; кіно; режисер; Віктор Кісін

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Viter, V. (2011). Victor Kissin: on the way to the spectacle. Kino-Teatr, 2, рp. 30-34 [in Ukrainian].

Kisin, V. B. (1983). Videofilm. First steps and perspective. Mistectvo kino: Respublikanskij mizhvidomchij naukovij zbirnik, 4, рp. 82-95 [in Ukrainian].

Kisin, V. B. (1998). Directing as an art and a profession. Educational edition. Kyiv: AELS-Technology [in Ukrainian].

Kosach, Y. A. (1984). Film and TV documentary: prospects for development. Mistectvo kino: Respublik. мizhvid. naukovij zb., 5, рp. 24-33 [in Ukrainian].

Lysenko, A. (1982). The main character. Documentary videofilm: the stage of formation. Moscow: Iskusstvo, 57-72 [in Russian].

New audiovisual technologists: A training manual. (2005). Moscow: URSS editorial [in Russian].

Odinets, O. (2010). Ukrainian documentary videofilm. First steps. Naukovij visnik Kiyivskogo nacionalnogo universitetu teatru, kino i telebachennya imeni I. K. Karpenka-Karogo: Zbirnik naukovih prac. Kyiv, 7, рp. 99-118 [in Ukrainian].

Paliy, E. N. (1983). Engineer as co-author of the videofilm. Mistectvo kino: Respublik. мizhvidom. naukovij zb., 4, рp. 95-99 [in Ukrainian].

Razlogov, K. (1987). «Videoobum»: sources and perspectives. Television yesterday, today, tomorrow, 7. Moscow: Iskusstvo, рp. 126-139 [in Russian].

Romanovsky, I. (1982). Videofilm – technology and creativity. Documentary videofilm: the stage of formation. Moscow: Iskusstvo, рp. 29-56 [in Russian].

Shergova, G. (1982). Arsenal of expressive means. Documentary videofilm: the stage of formation. Moscow: Iskusstvo, рp. 106-126 [in Russian]


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вітер В. Віктор Кісін: на шляху до видовища. Кіно-Театр. № 2, 2011. С. 30-34.

Кісін В. Б. Відеофільм. Перші кроки і перспектива. Мистецтво кіно: Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Київ: Мистецтво. Вип. 4, 1983. 103 с., с. 82-95.

Кісін В. Б. Режисура як мистецтво та професія. Навчальне видання. Київ: Науково-освітній центр «АЕЛС-технологія», 1998. 104 с.

Косач Ю. А. Кіно- і теледокументалістика: перспективи розвитку. Мистецтво кіно: Респ. міжвід. наук. зб. Київ: Мистецтво. Вип. 5, 1984. 108 с., с. 24-33.

Лысенко А. Главный герой / А. Лысенко. Документальный видеофильм: этап становления. Москва: Искусство, 1982. С. 57-72.

Новые аудиовизуальные технологи: Учебное пособие. Москва : Эдиториал УРСС, 2005. 488 с.

Одинець О. Український документальний відеофільм. Перші кроки. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого: Зб. наук. праць. К., 2010. Вип. 7. 372 с., с. 99-118.

Палій Є. Н. Інженер як співавтор відеофільму. Мистецтво кіно: Респ. міжвід. наук. зб. – Київ: Мистецтво. Вип. 4, 1983. 103 с., с. 95-99.

Разлогов К. «Видеобум»: истоки и перспективы. Телевидение вчера, сегодня, завтра. Вып. 7. Москва: Искусство. 1987. 276 с., с. 126-139.

Романовский И. Видеофильм – технология и творчество / И. Романовский. Документальный видеофильм: этап становления. Москва: Искусство, 1982. С. 29-56.

Шергова Г. Арсенал выразительных средств / Г. Шергова. Документальный видеофильм: этап становления. Москва: Искусство, 1982. С. 106-126.