DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202668

Теоретико-методологічні аспекти рекламування культурно-мистецьких послуг у сучасних соціокультурних умовах

Олена Олександрівна Абрамович

Анотація


У статті розглядається зв’язок реклами з розвитком духовної культури, а саме з розвитком такого її виду як інформація; досліджуються питання ефективного впливу реклами на прилучення населення до культурно-мистецьких послуг.


Ключові слова


реклама; духовність; інформація; культурно-мистецький товар; маркетингові інструменти

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Bekleshov, D. V. (1975). Advertising is a necessary element of marketing. Moskva: BIKI. 113 [in Ukrainian].

Bekleshov, D. V., Voronov, K. H. (1968). Advertising in commerce. Moskva: Economic relations. 168 [in Ukrainian].

Bekleshov, D. V., Samusev, V.P. (1974). Advertising – its function, goals and methods of creation. Kyiv: Advertising. 107 [in Ukrainian].

Berman, H. (1929). Advertising. Moskva: VSNKh. 98 [in Ukrainian].

Hermohenova, L. (1994). Effective advertising in Russia. Practice and recommendations. Moskva: Rus.partner LTD. 98 [in Ukrainian].

Deiian, A. (1993). Advertising ; V. Mazo. Transl. / Z. N. Zahashvili. Eds. Moskva: Progress, MHU. 176 [in Ukrainian].

Evans, Dzh.R., Berman, B. (1993). Marketing: Transl. from English. Moskva: Economy. 335 [in Ukrainian].

Edvards, Ch., Braun, R. (1993). US Retail Advertising. Practical help: Translations from English. Kyiv: Company «Sphere»-«Word». 270 [in Ukrainian].

Zazykin, V. H. (1992). Psychology in adverising. Moskva: Data strom. 63 [in Ukrainian].

Kerov, M. S. (1990). Advertising in the marketing system. Moskva: Progress. 209 [in Ukrainian].

Kozlov, V. A. (1990). Advertising in the marketing system. Moskva: Advertising. 31 [in Ukrainian].

Kokarev, Y. E. (2009). Cinema as Business and Politics: Contemporary US and Russian Film Industry / Kokarev Y.E., Eds. Moskva: Aspekt Press. 344 [in Ukrainian].

Advertising art: The Theory and Practice of Modern Advertising (1993). Kazan: Kazan university. 187 [in Ukrainian].

Ohurchykova, P. K., Padeiskyi, V. V., Sydorenko V. I. (2008). Producer of Film and Television Producer: Textbook for Students of Higher Education, Specialty in Film and Television Production and Other Cinematographic Specialties/ P. K. Ohurchykova & etc., Eds. Moskva: YuNITI-DANA. 863. (Seriia «Mediaosvita») [in Ukrainian].

Sydorenko, V. I., Ohurchykova, P. K. (2010). Profession is a Film and television producer. Practical approaches: Textbook for Students of Higher Education, Specialty in Film and Television Production and Other Cinematographic Specialties / V. I. Sydorenko, P. K. Ohurchykova, Eds. Moskva: YuNITI-DANA. 711s (Seriia «Mediaosvita») [in Ukrainian].

Kotler, Filip (2016). Fundamentals of Marketing. Short course / Kotler F., ed. Kyiv: Dialetyka. 496 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беклешов Д. В. Реклама – необхідний елемент маркетингу. Москва: БІКІ, 1975. 113 с.

Беклешов Д. В., Воронов К. Г. Реклама в торгівлі. Москва: Екон.відносини, 1968. 168 с.

Беклешов Д. В., Самусев В. П. Реклама – її функції, цілі і методи створіння. Київ: Реклама, 1974. 107 с.

Берман Г. Реклама. Москва: ВСНХ, 1929. 98 с.

Гермогенова Л. Ефективна реклама в Росії. Практика і рекомендації. Москва: Русский партнер ЛТД, 1994. 98 с.

Дейян А. Реклама ; пер.з франц. В. Мазо / під ред. З. Н. Загашвілі. Москва: Прогресс, МГУ, 1993. 176 с.

Еванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг ; скор. пер. з англ. Москва: Економіка, 1993. 335 с.

Едвардс Ч., Браун Р. Реклама в роздрібній торгівлі США. Практична допомога ; скор. пер. з англ. Київ: Фірма «Сфера»–«Слово», 1993. 270 с.

Зазикін В. Г. Психологія в рекламі. Москва: Дата стром, 1992. 63 с.

Керов М. С. Реклама в системі маркетингу. Москва: Прогресс, 1990. 209 с.

Козлов В. А. Реклама в системі маркетингу. Москва: Реклама, 1990. 31с.

Кокарев И. Е. Кіно як бізнес і політика: Сучасна кіноіндустрія США і Росії / під ред. Кокарева И. Е. Москва: Аспект Пресс, 2009. 344 с.

Мистецтво реклами: теорія и практика сучасної реклами. Казань: Казанський ун-тет, 1993. 187 с.

Огурчикова П. К., Падейський В. В., Сидоренко В. І. Майстерність продюсера кіно і телебачення: підручник для студентів вузів, за спеціальністю «Продюсерство кіно і телебачення» і інших кінематографічних спеціальностей / під ред. П. К. Огурчикова та ін. Москва: ЮНІТІ-ДАНА, 2008. 863 с. (Серія «Медіаосвіта»).

Сидоренко В. І., Огурчикова П. К. Професія – продюсер кіно та телебачення. Практичні підходи: підручник для студентів вузів, за спеціальністю «Продюсерство кіно і телебачення» і інших кінематографічних спеціальностей / під ред. В. І. Сидоренка, П. К. Огурчикової. Москва: ЮНІТІ-ДАНА, 2010. 711 с. (Серія «Медіаосвіта»).

Котлер Філіп. Основи маркетингу. Короткий курс / під ред. Котлера Ф. Київ: «Діалетика», 2016. 496 с.