DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202684

Інформаційно-документальне забезпечення залучення позабюджетних коштів закладами культури і мистецтва України

Василь Вікторович Білан

Анотація


Метою даної статті є аналіз законодавчої та інформаційної бази пошуку інвестицій при створенні творчих проєктів у виконавському мистецтві, а також можливості застосування цих даних в сучасній українській театральній практиці.

У статті поняття фандрейзинг розуміється як створення на законодавчому рівні стимулів для заохочення комерційних організацій інвестувати кошти в культуру. Таким чином, практика залучення коштів для культурних проєктів вимагає досконалого знання і розуміння впровадження в реальну практику сучасних нормативно-правових актів та інформаційної системи в галузі культури і мистецтва України


Ключові слова


закон; фандрейзинг; матеріальна підтримка; Український культурний фонд; «Креативна Європа»; інтернет-платформа для збору коштів

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Constitution of Ukraine: Law of Ukraine of June 28, 1996 No. 254k / 96. Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 52.

Economic Code of Ukraine: Current version as of 13.02.2020, [Electronic resource]. Access mode http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Law of Ukraine «On Charity and Charitable Organizations»: Law of Ukraine. Current edition. [Electronic resource]. Access mode http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236- 17].

Law of Ukraine «On Volunteer Activity»: Law of Ukraine. Document 3236-VI. Current version 01/01/2020, base – 2671-VIII. [Electronic resource]: Access mode https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

The Law of Ukraine «On Humanitarian Aid»: Law of Ukraine. Current edition dated 22.10.1999 № 1192-XIV. [Electronic resource]: Access mode http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14].

Tax Code of Ukraine. Document 2755-VI. Current version dated 29.12.2019, ground – 323-IX, 391-IX, 425-IX. [Electronic resource]: Access mode http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Civil Code of Ukraine. Document 435-IV. Current revision as of 02/13/2020, ground – 440-IX. [Electronic resource]: Access mode https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Law of Ukraine «On Advertising»: Law of Ukraine. Document 270/96-BP. Current version 01/02/2020, ground. 199-IX. [Electronic resource]: Access mode https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

Law of Ukraine «On theaters and theater business»: the law of Ukraine. Document 2605-IV. Current revision as of 2/13/2020, ground – 440-IX. [Electronic resource]: Access mode https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15.

Law of Ukraine «On the Ukrainian Cultural Fund»: Law of Ukraine. Document 1976-VIII. Current version dated 2.08.2018, ground – 2481-VIII. [Electronic resource]: Access mode https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 52.

Господарський Кодекс України: Поточна редакція від 13.02.2020, [Електронний ресурс]. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»: Закон України. – Поточна редакція. – [Електронний ресурс]: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3236-17].

Закон України «Про волонтерську діяльність»: Закон України. Документ 3236-VI. Поточна редакція від 01.01.2020, підстава – 2671-VIII. [Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17.

Закон України «Про гуманітарну допомогу»: Закон України. Поточна редакція від 22.10.1999 № 1192-XIV [Електронний ресурс]: URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1192-14].

Податковий кодекс України. Документ 2755-VI. Поточна редакція від 29.12.2019, підстава – 323-IX, 391-IX, 425- IX. [Електронний ресурс]: URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Цивільний кодекс України. Документ 435-IV. Поточна редакція від 13.02.2020, підстава – 440-IX. [Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Закон України «Про рекламу»: Закон України. Документ 270/96-ВР. Поточна редакція від 01.02.2020, підстава – 199-IX. [Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80.

Закон України «Про театри і театральну справу»: Закон України. Документ 2605-IV. Поточна редакція від 13.02.2020, підстава – 440-IX. [Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2605-15.

Закон України «Про Український культурний фонд»: Закон України. Документ 1976-VIII. Поточна редакція від 02.08.2018, підстава – 2481-VIII. [Електронний ресурс]: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1976-19.