DOI: https://doi.org/10.34026/1997-4264.26.2020.202685

Діалогічна форма спілкування в мовно-голосових тренінгах як спосіб формування навички взаємодіяти

Тетяна Василівна Кобзар

Анотація


Проаналізовано значення діалогічного спілкування в тренажних формах роботи над словом під час підготовки акторів драматичного театру і кіно. Запропоновано варіативність застосування цього прийому в навчальному процесі при формуванні акторських мовленнєвих навичок. Визначено основні методичні засади для практичного виконання завдань і отримання бажаного результату


Ключові слова


навичка; діалог; тренінг; вправи; словесна дія; взаємодія; спілкування

Повний текст:

PDF ABSTRACT (English)

Посилання


Busel, V. T. (2004). A great explanatory dictionary of modern Ukrainian. Kyiv; Irpin: VTF «Perun». 1440 [in Ukrainian].

Stanislavskyi, K. S. (1953). Actor work on himself. Kyiv: Mystetstvo. 269 [in Ukrainian].

Diatchuk, V. V., Baraban, L. I. (2002). Ukrainian Interpretative Dictionary of theatrical vocabulary. Kyiv: Vyd. tsentr «Prosvita». 43 [in Ukrainian].

Saksahanskуі, P. K. (1955). Thoughts about theater. Kyiv: Mystetstvo. 233 [in Ukrinian]

Kobzar, T. V. (2013). Stage language. Speech technique. Cherkasy: vyd-vo Yu. Chabanenko. 404 [in Ukrainian].

Еfros, A. V. (1993). Continuation of theatrical novel. 432 [in Russian].

Aristotel. (1967). Poetics. (B. Ten). Kyiv: Mystetstvo. 134 [in Ukrainian].

Lynklеiter, K. (1993). Voice release. (L. V. Soloveva, Trans). Moskva: Іzd-vo «HYTYS». 176 [in Russian].

Potebnia, A. A. (1993). Thought and language. Kyev: SYNTO. 192 [in Ukrainian].

Muromtseva, I. V. (2011). Ukrainian language. Encyclopedia. Kyiv: Vyd-vo «Maister klas». 400 [in Ukrainian].

Halendeev, V. N. (2006). Not only about stage speech. SPb.: SPHATY. 384 [in Russian].

Brekht, B. (1965). Plays. Articles. Statements. Moskva: Yskusstvo. 566 [in Russian].

Chekhov, M. A. (1986). Literary heritage in two volumes. Moskva: Іskusstvo [in Russian].

Vasylev, Yu. A. (2001). Stage speech: perception - imagination - impact. Variations for creativity. SPb.: SPHATY. 432 [in Russian].

Kurbas, L. (2001). The philosophy of theater. Kyiv: vyd-vo Solomii Pavlychko «Osnovy». 917 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с. С. 225-226, 1264-1265.

Станіславський К. С. Робота актора над собою. Київ : Мистецтво, 1953. 671. Сс. 269.

Дятчук В. В., Барабан Л. І. Український тлумачний словник театральної лексики. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ : Вид. центр «Просвіта», 2002. 151. С. 43.

Саксаганський П. К. Думки про театр. Київ : Мистецтво, 1955. 233 с. Сс. 167, 88.

Кобзар Т. В. Сценічна мова. Техніка мовлення. Черкаси : вид-во Ю. Чабаненко, 2013. 404 с. Сс. 258-261, 348-353, 138, 350, 238, 388, 305.

Эфрос А. В. Продолжение театрального романа (четыре книги). Москва : Панас, 1993. Т. 3. 431 с. Сс. 189, 177.

Аристотель. Поетика / Пер. Б. Тена. Київ : Мистецтво, 1967. 134 с. С. 19.

Линклэйтер К. Освобождение голоса; пер. с англ. Л. В. Соловьевой. Москва : Изд-во «ГИТИС», 1993. 176 с. С.46.

Потебня А. А. Мысль и язык. Киев : СИНТО, 1993. 192 с.

Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. Київ : Вид-во «Майстер-клас», 2011. 400 с.

Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб. : СПГАТИ, 2006. 384 с.

Брехт Б. Театр. Пьесы. Статьи. Высказывания : в пяти томах. Москва : Искусство, 1965. Т. 5/2. 566 с.

Чехов М. А. Литературное наследие : в двух томах. Москва : Искусство, 1986.

Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие – воображение – воздействие. Вариации для творчества. СПб. : СПГАТИ, 2007. 432 с.

Курбас Л. Філософія театру / Упоряд. М. Лабінський. Київ : вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001. 917 с.