Поточний номер

№ 33 (2023)

33-й випуск «Наукового вісника» КНУТКіТ відзначається широким розмаїттям тем, що їх розглядають українські та зарубіжні автори (зокрема з Китаю й Кувейту). Розділ «Сценічне мистецтво» дає нам уявлення про державний театральний менеджмент в історичному контексті; про спадкоємність театральних традицій – від «метафізики» Л. Курбаса до «метамодернізму» ХХІ ст.; геронтософські аспекти драматургії М. Панича тощо. Екранні мистецтва знайомлять із різними жанрами та проблематикою українського і світового кіно: від вестерну й часів ХVІІІ–ХІХ століть, 2-ї Світової війни до хорору та бойовиків жанру уся. Бібліографічні розвідки ґрунтовно висвітлюють різні аспекти в царині культури.

Опубліковано: 2023-12-19

Весь випуск

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА

Переглянути всі випуски

Засновник – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію КВ № 11161-41Р, видане Міністерством юстиції України 14.04.2006)

Затверджено як фахове видання в галузі мистецтвознавства наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (до переліку наукових фахових видань включено у 2008 р.)

Збірник наукових праць "Науковий вісник "КНУТКТ ім.І.К. Карпенка-Карого зареєстровано в міжнародних наукометричних системах: Google Scholar; Scientific Indexing Services; Scientific Journals Impact Factor

Наукове видання «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого було включено до Переліку наукових фахових видань України у 2006 р. (галузь знань – мистецтвознавство) та перереєстровано 18.11.2009 р.

У «Науковому віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого публікуються результати дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів, а також наукові розвідки провідних учених в галузі кінознавства, театрознавства, культурології. Географія авторських статей охоплює практично всі наукові центри України, зокрема Одеси, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та ін.

Періодичність видання «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого -2 рази на рік.