Поточний номер

№ 31 (2022)

Збірник «Науковий Вісник» КНУТКТ (число 31) зацікавить читачів змістовними розвідками. Сценічне мистецтво торкається питань добору репертуару та режисури, техніки акторської майстерності (жесту в пластиці рук, особливостей сценічної мови тощо). Екранні мистецтва преставляють аналіз теоретичних питань (естетика Ж. Дельоза, домінанти часу в концепт-образі Матері та ін.), розглядають розвиток телеіндустрії США в 20-50 рр. ХХ ст., взаємодію кіно й театру КНР. У Віснику вміщено й новий розділ «Музичне мистецтво, статті якого докладно презентують сучасні музичні гурти України та важливість презентації музичних альбомів через їх обкладинки. Як  завжди цікавим і грунтвим є розділ «Культкроллогія». Книжкові новинки з питань мистецтва представлені у розділі «Бібліографія».

Опубліковано: 2022-11-29
Переглянути всі випуски

Засновник – Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого (Свідоцтво Міністерства юстиції України про державну реєстрацію КВ № 11161-41Р, видане Міністерством юстиції України 14.04.2006)

Затверджено як фахове видання в галузі мистецтвознавства наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (до переліку наукових фахових видань включено у 2008 р.)

Збірник наукових праць "Науковий вісник "КНУТКТ ім.І.К. Карпенка-Карого зареєстровано в міжнародних наукометричних системах: Google Scholar; Scientific Indexing Services; Scientific Journals Impact Factor

Наукове видання «Науковий вісник» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого було включено до Переліку наукових фахових видань України у 2006 р. (галузь знань – мистецтвознавство) та перереєстровано 18.11.2009 р.

У «Науковому віснику» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого публікуються результати дисертаційних досліджень аспірантів, докторантів, а також наукові розвідки провідних учених в галузі кінознавства, театрознавства, культурології. Географія авторських статей охоплює практично всі наукові центри України, зокрема Одеси, Донецька, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Тернополя, Івано-Франківська, Рівного та ін.

Періодичність видання «Наукового вісника» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого -2 рази на рік.